EDU - Educació i Formació

CONSTRUCCIÓ I EQUIPAMENT D’UN CENTRE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A SOKONE – FASE 4

Número:
3866
Estat:
En curs
Beneficiari:
JOV -Joves
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
131.066,65
Aportació del Fons:
11.500,00
Entitat executora:
CAMINS. FUNDACIÓ SOCIAL ESCOLA PIA
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

La iniciativa de la contrapart pretén satisfer la forta demanda de la població de Sokone i la zona rural de Niombató, que pateix d'una manca important d'infraestructura escolar. Concretament, el projecte dona suport a la construcció d'un centre d'educació secundària a Sokone.
 
La construcció d'aquest centre respon a la demanda dels habitants de la zona, sobretot de les famílies dels infants que, després d'haver cursat l'educació primària a l'escola Saint-Thérèse de la mateixa localitat gestionada per la contrapart, no es poden permetre la continuació dels estudis de secundària a causa de la manca d'establiments d'ensenyament de qualitat. L'escola de Saint-Thérèse és un centre de referència a la regió per la qualitat de l'ensenyament, la integració del centre a la localitat i el percentatge d'èxit escolar del seu alumnat, que és del 100%. 

El projecte de construcció del centre de secundària va començar l'any 2020 i consta de diferents etapes:
 
Fase 1 (2019-2020): construcció de primer pis de l'edifici amb dues aules, uns lavabos i l'oficina per a la direcció, equipament d'aquests espais i començament d'un 1r d'ESO a les noves aules el  curs 2020-2021.
 
Fases 2 i 3 (2021-2022): construcció del primer pis amb quatre aules més i les sales per a la mediateca, el laboratori de ciències i la sala d'informàtica. Equipament d'aquests espais i començament d'una línia de 2n d'ESO a les noves aules el curs 2021-2022. 

Aquesta fase va amb retard perquè el 2022 no es van aconseguir tots els fons necessaris i entre 2021 i 2022 només s'han pogut construir les quatre aules, la sala mediateca i el laboratori de ciències, i l'equipament de la sala mediateca. Aquest curs 2022-2023 ja hi ha tres classes (1r, 2n i 3r d'ESO) en funcionament.
 
Fase 4 (2023): La construcció de dues aules, de la sala d'informàtica, d'una sala polivalent i l'equipament del laboratori de ciències, de les dues aules i de la sala polivalent.
 
Fase 5 (2024): La previsió és poder continuar amb la construcció de dos blocs de lavabos més, dues aules de classe més i l'equipament de la sala d'informàtica. Un cop s'hagi aconseguit el finançament necessari es faran més aules per poder acollir les classes de batxillerat, una oficina i la tanca del recinte.