SEN - Sensibilitzacio

CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS 2022

Número:
3693
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Àrea geogràfica:
EUROPA
Import del projecte:
203.300,00
Aportació del Fons:
203.300,00
Entitat executora:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Any d'aprovació:
2022
SINOPSI:

Segons les Nacions Unides, els defensors i les defensores dels drets humans, són persones que, de manera individual o col·lectiva, treballen per promoure o protegir els drets humans, principalment a escala local o regional. Contribueixen a l'eliminació efectiva de totes les violacions de drets humans i les llibertats fonamentals dels pobles i els individus, tenint com a principis la igualtat, la no discriminació i la dignitat humana, bastant-se en les normes internacionals dels drets humans.

Promouen la protecció i la garantia dels drets civils i polítics i els drets econòmics, socials, culturals i ambientals. Realitzen multitud d'accions: des de reunir, difondre i denunciar informació sobre violacions de drets humans, donar suport a les víctimes a nivell jurídic i psicosocial, combatre la impunitat dels responsables de violacions de drets humans, enfortir mecanismes de rendició de comptes, mobilitzar  l'opinió pública, entre d'altres. També defensen els drets de col·lectius que viuen discriminacions i opressions (dones, col·lectiu LGBTI, pobles indígenes…).

Sovint la seva tasca comporta un risc per a la seva integritat física i mental; moltes vegades són objecte d'atacs i amenaces, tant per part d'agents governamentals com per part d'altres actors (terratinents, paramilitars, càrtels de delinqüència organitzada, etc.). Milers han estat detingudes, criminalitzades, privades de llibertat, desaparegudes forçosament i assassinades amb l'objectiu de silenciar les seves lluites. Per tant, és molt important treballar per garantir la seva seguretat i protecció.

El 9 de desembre de 1998, l'Assemblea General de les Nacions Unides, en virtut de la seva resolució 53/144, va aprovar la declaració coneguda com "Declaració sobre els defensors i defensores de drets humans", en la que es reconeix que "Tota persona té dret, individualment o col·lectivament, a promoure i procurar la protecció i la realització dels drets humans i les llibertats fonamentals en els àmbits nacional i internacional."
Més recentment, la resolució 60/161, de l'Assemblea General de les Nacions Unides, de 16 de desembre de 2005 demana, entre altres coses, que: "4. …Els Estats adoptin totes les mesures necessàries, a escala local i nacional, per garantir la protecció dels defensors dels drets humans, en particular en èpoques de conflicte i de manteniment de la pau". És aquesta l'obligació que entomen els municipis participants amb el plantejament d'aquest  projecte.

Ciutats Defensores dels Drets humans és un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat amb la participació de 27 ajuntaments i nou entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global.

Des del 2013 treballem conjuntament per visibilitzar i acompanyar la tasca de les persones defensores dels drets humans i denunciar la persecució que pateixen enfortint les xarxes de suport i protecció i millorant el coneixement, la promoció i la defensa dels drets humans entre la ciutadania catalana.

Es tracta d'organitzar la participació d'un grup de defensors i defensores dels drets humans en una sèrie d'activitats de diferent naturalesa (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a centres educatius, escoles, entrevistes amb mitjans de comunicació,...) que serviran per donar a conèixer la tasca dels defensors/es i la importància de recolzar-los. Aquestes activitats, quan és possible es duen a terme de forma presencial a Catalunya, quan no és així s'empren recursos audiovisuals i telemàtics per a fer arribar el seu testimoni.

Enguany el projecte ha emprès una nova forma de funcionament, havent unificat els dos projectes de tardor i primavera en un de sol on participaran tots els municipis, en els quals se suma un nou municipi, Sant Just Desvern. L'activitat del projecte s'estendrà al llarg de tot l'any. 

Es continuarà treballant en les tres comissions: defensores i incidència social, comunicació i formació i incidència política. En la línia del darrer any s'aprofundirà en el treball d'incidència i l'acompanyament de les defensores i les seves organitzacions. 

El projecte aposta pel retorn a la presencialitat, després de dos anys de virtualitat a causa de la pandèmia. Hi participaran 12 defensores en dos moments, a la primavera i a la tardor, representants de diferents eixos de treball: migracions i refugi, pau, medi ambient, gènere i orientació i identitat sexual.

En aquesta edició s'executarà el canvi de imatge del projecte i s'implementaran nous elements de comunicació interna i externa.