DLO - Desenvolupament local

ARTICULACIÓ D'UNA XARXA DE PERÍMETRES AGRÍCOLES A LA CASAMANCE EN BASE A LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE LES DONES – FASE 3

Número:
3634
Estat:
En curs
Beneficiari:
DON - Dones
País:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Àrea geogràfica:
ÀFRICA
Import del projecte:
240.000,00
Aportació del Fons:
40.000,00
Entitat executora:
FODDE - FORUM POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ENDOGÈNE
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

Aquesta és la tercera fase del projecte, que estableix vincles entre els diferents projectes de desenvolupament agrícola al Senegal amb suport d'ajuntaments catalans i altres actors de les cooperacions catalanes com l'ACCD i la Diputació de Barcelona, tot millorant la coherència i l'alineament de les intervencions. 

És la conseqüència lògica de dos projectes anteriors desenvolupats en el marc del Grup de Treball Senegal del Fons Català. D'una banda el projecte "Espai de concertació de les cooperacions catalanes amb les ARD de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda (Senegal)", a través del qual aquestes tres agències regionals de desenvolupament, la Diputació de Barcelona, l'ACCD i el Fons Català varen identificar de manera participativa la seguretat alimentària com a eix prioritari, amb l'Estratègia de Gènere i Basada en Drets Humans (EGiBDH) i la bona governança com a eixos transversals. Aquest projecte és, de fet, un producte d'aquest espai de concertació i del treball en identificació, coordinació i planificació estratègica entre les contraparts a Catalunya i al Senegal. 

I, d'altra banda, el projecte "Reforçament de les capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries de base (OCB) al Senegal", desenvolupat per FODDE el 2017-2018, un projecte que va ser molt apreciat per tots els actors implicats, que varen poder reforçar les seves competències. 

FODDE, a més de conèixer en detall el context geogràfic, social i econòmic, és una organització que controla els àmbits de la sobirania alimentària i la perspectiva de gènere. Això representa una garantia per a l'execució tècnica del projecte, que té com a objectiu establir una xarxa estructurada de 20 perímetres agrícoles gestionats per GIEs i agrupaments de dones