DLO - Desenvolupament local

AIGÜES COMPARTIDES: GESTIÓ RURAL COMUNITÀRIA PER AL MANEIG INTEGRAL DELS RECURSOS HÍDRICS AL TRIFINIO CENTREAMERICÀ

Número:
3568
Estat:
En curs
Beneficiari:
PGE - Població general
País:
GUTEMALA-EL SALVADOR-HODURES
Continent:
AMÈRICA
Àrea geogràfica:
CENTREAMÈRICA
Import del projecte:
194.170,00
Aportació del Fons:
9.727,27
Entitat executora:
MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RÍO LEMPA- MTFRL
Any d'aprovació:
2021
SINOPSI:

La regió del Trifinio és la zona de frontera on Guatemala, Hondures i El Salvador convergeixen al voltant del massís muntanyenc de Montecristo, zona ecològica de bosc ennuvolat declarada "Reserva Internacional de la Fraternitat" sota el Tractat del Pla Trifinio, subscrit pels tres països en 1987 i des de 2011 patrimoni de la humanitat per la Unesco. Aquesta regió, constitueix una àrea significativa pels seus trets a escala regional: en un radi de 250 quilòmetres des del punt Trifinio, es localitza el 60% de la població dels cinc països centreamericans, s'assoleixen tres capitals, dos complexos portuaris en el Atlàntic i quatre complexos portuaris en el Pacífic.
 
Els governs locals han desenvolupat activitats directes de cooperació intermunicipal. De fet, com a iniciativa dels governs municipals dels tres països i en alguns casos amb el suport tècnic i econòmic de la Comissió Trinacional del Pla Trifinio, les municipalitats han vingut organitzant-se en unions de municipis amb l'objectiu de generar economies d'escala i resoldre problemes comuns, per al que han conformat associacions de municipis o mancomunitats.

El projecte, que és continuïtat del P3114, preveu:

- Millorar l'accés a l'aigua, en qualitat i quantitat, de poblacions rurals vulnerables i frontereres, mitjançant la introducció i/o millora de sistemes comunitaris de proveïment d'aigua potable, tot oferint un millor servei públic, a habitants de sis comunitats de la regió Trifinio.

- Enfortir una instància trinacional multiactor, que promogui accions d'incidència política, davant prenedors de decisió dels tres països, per garantir la governança trinacional i multinivell del riu Lempa.