DLO - Desenvolupament local

AIGUA POTABLE PER A DODALIA

Número:
3841
Estat:
En curs
Beneficiari:
CAM - Camperols i població rural
País:
ÍNDIA
Continent:
ÀSIA
Àrea geogràfica:
ÀSIA
Import del projecte:
2.470,00
Aportació del Fons:
1.474,17
Entitat executora:
FUNDACIÓN DANIEL SHAH & NÚRIA TONEU
Any d'aprovació:
2023
SINOPSI:

Aquest projecte continua la mateixa línia del projecte 3771, que ha ajudat immensament la població de Parui, ja que els ha canviat la vida. 
 
El projecte d'enguany s'ubica Dodalia, una aldea veïna de Parui. Per tant, la problemàtica és la mateixa. Es tracta d'aldees molt petites amb les cases molt separades. 
 
Com els anteriors, també preveu la construcció de pous d'aigua potable de gran profunditat (en aquest cas, sis) per al proveïment d'aigua per a 335 persones de la població rural de Dodaila. 
 
El projecte forma part del programa de desenvolupament rural que promou el dret humà a l'aigua que porta a terme la Fundació juntament amb la contrapart local amb molt d'èxit a les àrees rurals on s'ha pogut fer realitat. 
 
Aquest projecte que es presenta en benefici de Dodaila millora la cobertura i l'accés a l'aigua potable. La manca d'aquest recurs provoca malalties molt greus, mortalitat en nens menors de 5 anys, pobresa, malnutrició i abandonament o no escolarització  de les nenes. 
 
Gràcies a aquest projecte els beneficiaris tindran accés a l'aigua potable vora les llars, podran consumir-la amb seguretat, tenir una millor higiene tant personal com de la llar, cuinar amb més garanties i sobretot no estar tan exposats a malalties relacionades amb l'aigua, que comporta greus conseqüències.
 
Cal destacar que aquests pous són de bomba manual, no necessiten de cap energia, ja sigui elèctrica, per combustió, gasoil o altres... que són inexistents a la zona, a banda que tindrien un cost no assumible  per a la població.
                                
Les dones i nenes de Dodalila van a buscar aigua a un petit afluent que ve del riu Hugly (riu principal que ja baixa brut i ple de plàstics, la qual cosa fa que els afluents encara siguin més bruts, amb més plàstic i altres deixalles que arrossega el corrent, alhora que fa pudor). 
 
D'altra banda, s'han produït violacions d'adolescents i dones mentre anaven a buscar aigua a tot el districte de Baruipur, que és om pertanyen aquestes poblacions.