Documents per a la presentació dels informe de justificació narratius i econòmics de les aportacions econòmiques aprovades pel Fons Català l’any 2023 i anteriors.