Pàgina Web

Web de l'Observatori DESC

El 1998, amb ocasió de la commemoració del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, un conjunt d’associacions pel desenvolupament, pels DDHH i per la pau, van constatar que, tot i tenint en compte les greus violacions que afectes els Drets Civils i Polítics, els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) es trobaven en un procés encara més endarrerit de desenvolupament. Tenint en compte la vinculació entre el compliment dels DESC i el desenvolupament humà aquestes organitzacions s’han compromès a dur a terme accions conjuntes per a la difusió, defensa i exigibilitat d’aquests drets, constituint l’Observatori DESC.

L'Observatori DESC és l’única ONG especialitzada en l´àmbit dels DESC a Espanya. Està vinculada a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD) i és membre actiu de l’International Network for Economic, Social and Cultural Rights (ESCR-Net).