Campanyes de sensibilització

Memòria 2019 del Comitè Espanyol d'Ajuda al Refugiat (CEAR)

Memòria 2019 del Comitè Espanyol d'Ajuda al Refugiat. 

La situació de les persones refugiades a Europa i Espanya

Memòria 2019 CEAR

 

Arxius adjunts

INFORME_CEAR_2019.pdf2.83 MB