Estudi

Estudi-Diagnòstic: La perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes

Estudi-Diagnòstic: La perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes. A càrrec de Clara Bastardes i Laia Franco Ortiz. Comissió de Gènere de la FCONGD.

Diagnòstic-Estudi: La perspectiva de gènere en el treball de les ONGD Catalanes