Campanyes

Jornada Món Local Refugi

Ens plau convidar-vos a la Jornada "Món Local Refugi" organitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que tindrà lloc el proper 14 de març, de les 09:00h a 20:00h a la Sala d'Actes de la mateixa seu del Fons (Rambla Santa Mònica, 10, 1a planta, Barcelona).

La jornada "Món Local Refugi" vol reflexionar i posar de relleu el rol i el compromís dels municipis catalans en la gestió de la crisi política de les persones refugiades. Alhora pretén, en un exercici de transparència a la ciutadania, als ajuntaments i als ens supramunicipals que han donat suport a la campanya, fer un balanç i una rendició de comptes sobre les intervencions humanitàries realitzades fins a dia d'avui en matèria de refugi, així com identificar les accions futures.