Technical Assistance to its partners

The institution offers its members a series of services in the field of cooperation and solidarity. With this booklet, they want municipalities that are not yet members to know the FCCD and value the possibility of joining.

  • General services: General services are aimed at all FCCD members and can be enjoyed by their membership. These are activities aimed at contributing to the optimization and impact of municipal cooperation, building a space of technical and political reference and reaffirming its position in the architecture of Official Development Assistance. These services are mostly funded through the annual membership fee.
  • Specific services: The FCCD provides a series of tools that seek to cover the specific needs of partners in the deployment of the entire cycle of projects, in the field or in Catalonia, while trying to ensure the inclusion of technical criteria in decision-making and the maximum transparency and objectivity in the implementation of this public policy, and contributing to its good management. Those partners who wish to use the technical services of FCCD for the execution of their own local public cooperation policy may do so if they pay the percentage stipulated on the reference budget managed in these actions.

Cooperation network

In the Catalan Agency for Development Cooperation (ACCD), a body of the Generalitat de Catalunya responsible for managing development cooperation policies and humanitarian action.

In the Confederation of Cooperation and Solidarity Funds is a framework for the coordination and joint representation of the different Cooperation and Solidarity Funds existing in Spain in all those matters that affect their common interests.

In the Federation of Municipalities of Catalonia (FMC) —by agreement—, a plural association made up of municipalities and other local bodies of Catalonia, constituted for the defence and the promotion of the local autonomy.

In the Catalan Association of Municipalities and Counties (AMC) —it was by agreement—, the main voice of Catalan municipalism with more than a thousand members.

In United Cities and Local Governments (UCLG), with more than 900 municipalities and cooperating bodies of the state, —as a member—, which wants to be the united voice and world representation of autonomous and democratic local governments, promoting their values, objectives and interests, through cooperation between local and regional governments, and to the wider community.

SUPORT EMOCIONAL A POBLACIÓ SIRIANA REFUGIADA A CAMPS INFORMALS DE LA VALL DE LA BEKAA AL LÍBAN (EN)

L'acció està dirigida a oferir suport emocional als nens i nenes, i a les famílies de refugiats pel conflicte que pateix des de fa anys Síria. La intervenció contempla desplaçar dos equips d'artistes de Pallassos sense Fronteres a la Vall de la Bekaa per oferir espectacles de pallassos i circ fonamentats en la comicitat a la infància refugiada.

PROJECTS

Aquests recursos es destinen a finançar projectes de solidaritat i cooperació als països en vies de desenvolupament, projectes de sensibilització a Catalunya i també, quan la situació ho requereix, a campanyes d’emergència.

English
Destacar en portada
Off
Preguntes
Destina el 0,7% o més dels ingressos propis a cooperació:
No
Està agermanat (agermanaments-cooperació):
No
Destina habitualment recursos a cooperació i solidaritat:
Si
S'ha creat un organisme de participació ciutadana:
Consell municipal de solidaritat i cooperació al desenvolupament [creat l'any 2000]
Al pressupost hi ha una partida específica de cooperació:
Si
Imatge entitat
Imatge destacada
Imatge capçalera
Inhabitants:
1620809

MEMBERS

The partner councils bring together 85% of the Catalan population, despite representing 30% of the total number of municipalities in Catalonia.

CRISI DE FAM AL CAMP DE DESPLAÇATS INTERNS DE BOURKUM-SISSILI (EN)

A Burkina Faso el 80% de la població viu i menja de l'agricultura. És una agricultura de secà: blat de moro, mill, sorgo. De la collita, que es cull a finals de setembre o a l'octubre, dependrà la seva alimentació i, per tant, la seva vida durant els 12 mesos següents, fins que tornin a plantar i a tenir una nova collita. Aquest període de pluges, que es diu hivernage, és també un període d'escassa nutrició, anomenat període de sudure. Quan ha plogut poc i queda poc aliment l'han de fer arribar fins a l'octubre, en què hi haurà la collita nova,