EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

RESPOSTA HUMANITÀRIA MULTISECTORIAL EN CLAU DE PROTECCIÓ COMUNITARIA PER A DONES I NENES AFECTADES PEL TERRATRÈMOL A EL HAOUZ

Number:
3876
Status:
En curs
Beneficiary:
DON - Dones
Country:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Geographical area:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Cost of the project:
50.000,00
Fons contribution:
50.000,00
Executing agency:
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD
Year of approval:
2023
SYNOPSIS:

El projecte té com a objectiu proporcionar una resposta humanitària multisectorial a la població vulnerable afectada pel terratrèmol, a la província d'El Haouz, al Marroc, amb especial èmfasi a les dones i nenes de la regió.

La proposta s'estructura al voltant de dos eixos, orientats a contribuir a l'exercici del dret a rebre assistència humanitària i a la protecció de les persones afectades pel terratrèmol del 8 de setembre de 2023 a les localitats de Douar Tifert, Taghzoute, Tiguerslt i Samghort, de la província d'El Haouz.

El primer eix d'intervenció està enfocat a assegurar la cobertura de necessitats bàsiques en aigua, sanejament i higiene i garantir l'accés a la informació sobre protecció per a dones i nenes en les localitats d'intervenció, a través de la construcció d'unitats d'higiene (latrines, dutxes, banys). Les dones tindran un paper essencial en la coordinació d'aquesta activitat i la determinació dels llocs d'instal·lació. 

Aquest eix, alhora, es complementa amb la distribució de kits de dignitat per a dones i adolescents: els kits es distribuiran seguint la metodologia basada en l'enfocament de "protecció comunitària dirigida per les dones", per la qual cosa elles identificaran les necessitats i estaran implicades de manera activa en la distribució d'aquests. El kit comprèn elements d'higiene i, a més, anirà acompanyat d'un fulletó il·lustratiu amb informació en àrab i en amazig sobre els recursos i els serveis disponibles en cas d'agressió i violència, la ruta de violència, les institucions que presten resposta de protecció, etc. Amb aquestes activitats es pretén millorar les condicions d'higiene, aigua i sanejament d'almenys 377 persones.

El segon eix d'intervenció contribueix al procés d'apoderament i resiliència comunitària, especialment de les dones, i la seva participació activa en la gestió de la resposta humanitària des d'un enfocament de gènere i protecció. Durant la intervenció es treballarà per establir mecanismes de protecció comunitaris, tot augmentant el lideratge de les dones en la resposta humanitària a les zones d'intervenció. 

En aquest segon component es realitzaran tallers de formació per enfortir les capacitats de les dones i adolescents líders, es crearan espais segurs comunitaris que serviran perquè les dones puguin desenvolupar les seves activitats amb seguretat, intimitat i llibertat, i es farà una activitat de lliurament d'efectiu per a dones i nenes que han estat derivades a serveis de protecció i resposta a la VdG, inclosos els serveis de salut mental.

L'estratègia d'intervenció que es planteja promou la participació activa de les dones, des de la identificació de necessitats, la composició dels kits i la ubicació de latrines, banys i dutxes. 

A més, totes les accions s'executaran en coherència amb els estàndards establerts en els espais de coordinació dels actors humanitaris existents a la zona i de cada sector d'intervenció (clúster), i sempre emmarcats en la Norma Esfera.

Les activitats seran desenvolupades en coordinació amb les contraparts locals: Bassin d'Imilil, encarregada de construir les infraestructures WASH i amb l'entitat Tamagart Noudrar, entitat experta en protecció comunitària.