SAN - Sanitat

CENTRE DE SALUT MENTAL COMUNITÀRIA A UPALA

Number:
3873
Status:
En curs
Beneficiary:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Country:
COSTA RICA
Continent:
AMÈRICA
Geographical area:
CENTREAMÈRICA
Cost of the project:
216.774,00
Fons contribution:
22.599,54
Executing agency:
COMUNITAT TERAPÈUTICA DEL MARESME, Serveis Salut Mental, SCCL
Year of approval:
2023
SYNOPSIS:

El projecte promou la creació i la posada en marxa, de manera progressiva i per fases, d'un Centre de Salut Mental Comunitària (CSMC) de caràcter permanent al Cantó d'Upala, Província d'Alajuela, Costa Rica. 

Aquest centre preveu oferir atenció comunitària (promoció, prevenció, tractament i reinserció) a les persones, autòctones o desplaçades, i principalment residents al territori, que presentin malestar emocional, alcoholisme, drogodependència, trastorn mental o siguin víctimes de violència sexual i intrafamiliar i que ho sol·licitin. 

El servei serà universal: atendrà totes les persones independentment de la situació migratòria o legal a Costa Rica.

El projecte sorgeix d'una experiència prèvia a Nicaragua i d'un model semblant implementat a les ciutats de Bluefields i Bilwi. El nou CSMS d'Upala recollirà els aprenentatges i els resultats obtinguts a Nicaragua, i incidirà de manera especial en la població desplaçada i migrant a Costa Rica, però amb l'objectiu de convertir-se en un centre d'atenció gratuïta de salut mental en aquest país i un espai de referència en tot tipus de patologies per a la població costa-riquenya en conjunt.

La Comunitat Terapèutica del Maresme (CTM) serà l'encarregada de dissenyar i planificar la metodologia de treball i oferir assistència tècnica sobre terreny de professionals de l'àmbit de la salut mental de Catalunya. 

El centre, que estarà a càrrec de personal costa-riqueny seleccionat, formarà part de la xarxa de salut pública local d'Upala, però actuarà de manera autònoma per facilitar l'atenció de tota la població migrant que no pugui ser atesa a través del sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social..

El projecte es coordinarà amb tots els actors locals rellevants (municipalitat d'Upala, hospital, EBAIS, ONG locals, societat civil…) i tindrà l'ONG Cenderos com a contrapart per a la gestió dels recursos, tenint en compte la seva experiència d'anys a la zona i atenció prestada a persones en situació d'especial vulnerabilitat.

El CSMC tindrà com a principals característiques:

- Estarà obert de dilluns a divendres en horari de matí i vesprada.
- L'equip interdisciplinari estarà format per cinc professionals autòctons (psiquiatria, psicologia, infermeria, treball social i atenció a l'usuari).
- Mirada amb perspectiva de gènere.
- Treball en xarxa amb tots aquells recursos sanitaris, socials i comunitaris, existents al territori.
- Accés lliure per a qualsevol ciutadà sense distinció de cap mena.
- Atenció gratuïta.