MUN - Municipalisme

APORTANT A L´AGENDA 2030 DES DE L´ÀMBIT LOCAL A EL SALVADOR I CATALUNYA - FASE V

Number:
3823
Status:
En curs
Beneficiary:
AUT - Autoritats locals
Country:
EL SALVADOR
Continent:
AMÈRICA
Geographical area:
CENTREAMÈRICA
Cost of the project:
15.444,00
Executing agency:
CECADE - CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Year of approval:
2023
SYNOPSIS:

El Salvador va ser seleccionat com un dels 15 països a escala mundial per les Nacions Unides per ser un país pilot per a la implementació accelerada dels ODS, els quals coincideixen amb àrees de treball que El Salvador ja havia definit com a prioritàries en el seu Pla Quinquennal de Desenvolupament ( PQD).

D'altra banda, els municipis del Baix Llobregat i l'AMB pretenen iniciar les accions per territorialitzar a Catalunya l'enfocament dels ODS, aprofitant el nou mandat municipal que començarà el juny de 2019, amb la configuració de programes electorals i plans de govern posteriorment.

Per a la fase I (setembre 2018-maig 2020) es van dur a terme les següents accions:

1. Sessions de sensibilització i capacitació en l'Agenda 2030 - ODS; l'Acord de París sobre Canvi Climàtic i l'Agenda i Pla Nacional de Desenvolupament Sostenible.
2. Un Fòrum Internacional a Barcelona sobre els reptes i desafiaments de la implementació de l'Agenda 2030 a l'àmbit local. 
3. Un informe dels resultats del Fòrum que conté l'estratègia d'alineament amb l'Agenda 2030/ODS dels àmbits municipals del COMDEL i els municipis catalans.
4. Un Fòrum de Municipalitats sobre ODS, medi ambient i gestió de residus sòlids i gira de la delegació catalana als municipis del COMDEL.

Per a la fase II (novembre 2019-març 2020), les accions van ser:

1. Ajustar / actualitzar els quatre plans de desenvolupament i inversió municipals 2018-2021, per alinear-los i harmonitzar-los amb l'Agenda 2030 / ODS.
2. Elaborar quatre agendes locals i quatre plans d'acció per a la implementació dels ODS a nivell municipal per al període 2018 - 2021. 
3. En base a les agendes de desenvolupament sostenible dels municipis de COMDEL, oferir seguiment i monitoratge sobre el compliment de fites i indicadors, formular les intervencions prioritàries i establir l'estratègia per al finançament.
4. Socialitzar el model de territorialització de l'Agenda 2030 amb CIOS i plantejar la implementació.
5. Generar coneixement i oferir eines a les municipalitats i territoris d'El Salvador de cara a la territorialització de l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

La fase III ha permès fer seguiment dels municipis i, a més, incorporar a la visió de la territorialització de l'agenda 2030 les noves autoritats dels municipis que van patir canvis arran de les passades eleccions municipals de febrer de 2021. Es va aconseguir:  

1. Procés formatiu ampli amb la participació de 75 funcionaris públics d'alcaldies de l'Orient de país adscrites a CIOS.
2. Disseny d'un mecanisme de seguiment i monitoratge de la implementació d'accions amb enfocament d'ODS.
3. Disseny i elaboració de fitxes de projectes per a una carpeta de projectes de desenvolupament sostenible dels municipis del COMDEL.
4. Disseny d'un full de ruta per CIOS que permeti territorialitzar l'agenda 2030 des del Consorci cap als municipis i mancomunitats associades.

La Fase IV (octubre 2021-maig 2022) ha permès consolidar la intervenció mitjançant la materialització d'obres i projectes d'inversió amb impacte directe en població beneficiària dels municipis. Entre els èxits, destaquen: 

1. Seguiment i acompanyament a les municipalitats després dels canvis de govern municipal per reprendre els plans de treball.
2. Construcció de fitxes i  implementació dels projectes d'acord amb els objectius plantejats,  que van beneficiar un total de 14.333 a través de projectes de millora del servei d'aigua potable i accés a aigua d'ús domèstic com a cura del medi ambient.
3. Desenvolupament d'un Cicle de Sensibilització sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible al departament de Cabañas, en el qual van participar 13 dones i 15 homes  (nou alcaldes i alcaldesses, nou regidors i síndics i 10 tècnics i tècniques municipals).
4. Curs Localitza ODS amb la participació de diversos actors locals tant d'El Salvador com d'altres països, fins i tot Catalunya, que va beneficiar 47 persones (23 dones i 24 homes).

La Fase V que es presenta, es pretén implementar entre els mesos de febrer i juny de 2023 i és un procés de seguiment i acompanyament dels municipis del COMDEL com es va fa des de la Fase I. En aquesta fase, a banda dels quatre municipis que s'estan atenent (Meanguera, Comacarán, Yucuaiquín i Uluazapa), s'hi suma un cinquè municipi: Jocoaitique, del departament de Morazán.