EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ESTRATÈGIA DE RESPOSTA PER L´ARRIBADA DE L´HIVERN AMB ÈMFASI A L´ATENCIÓ DE SALUT MENTAL I SUPORT PSICOSOCIAL PER A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA INTERNA A POLTAVA, UCRAÏNA

Number:
3774
Status:
En curs
Beneficiary:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Country:
UCRAÏNA i països veïns
Continent:
EUROPA
Geographical area:
EUROPA
Cost of the project:
40.000,00
Fons contribution:
40.000,00
Executing agency:
FARMACÉUTICOS MUNDI (FARMAMUNDI)
Year of approval:
2022
SYNOPSIS:

El projecte pretén millorar les condicions d'habitabilitat de centres col·lectius d'acollida per a persones desplaçades internes (PDI) davant de l'arribada de l'hivern, posant especial atenció a la salut mental i al suport psicosocial a l'oblast de Poltava, 

Per contribuir a l'exercici del dret a rebre assistència humanitària i a la protecció de les persones forçades al desplaçament a Ucraïna per l'esclat del conflicte armat, la intervenció s'articula entorn de dos resultats esperats:

- Resultat 1. Proporcionat allotjament segur i adequat a la PDI ucraïnesa davant de l'arribada de l'hivern: 

Aquest resultat contempla l'equipament dels centres col·lectius per proporcionar a la PDI un espai que ofereixi dignitat i protecció contra les condicions meteorològiques, tot propiciant condicions òptimes d'il·luminació, confort tèrmic i ventilació. Per això, es dotarà de grups electrògens els centres col·lectius que permetin mantenir les condicions tèrmiques d'habitabilitat durant els talls de subministrament. Per mitigar l'impacte ambiental relacionat amb l'abús dels recursos naturals emprats com a fonts d'energia principal, es preveu que els grups electrògens distribuïts siguin solars i/o elèctrics per evitar els que funcionen amb dièsel o gasolina (que propaguen a l'aire contaminants tòxics).

A més d'oferir protecció contra les condicions climàtiques, l'allotjament és necessari per promoure la salut i donar suport al desenvolupament de la vida familiar i comunitària, tot afavorint la dignitat, la seguretat i l'accés a mitjans de vida. És per això que la resposta secunda i aprofita les fortaleses dels Centres Col·lectius habilitats per les autoritats locals i comunitats d'acolliment per a la PDI. D'aquesta manera, es contribueix a fomentar l'autosuficiència i l'autogestió de les famílies afectades per la guerra, tot dirigint els esforços cap a la recuperació individual i col·lectiva. 

- Resultat 2. Serveis d'atenció a la SMSPS (salut mental i suport psicosocial), de suport jurídic i psicosocial per a la població desplaçada resident als CC i l'equip tècnic i voluntari del projecte: 

La salut mental i el benestar psicosocial de les persones afectades per una crisi formen part de l'enfocament de protecció i salut pública de Farmamundi. En particular, els desplaçaments forçats a causa d'un conflicte armat suposen un important estrès psicològic per a les persones, les famílies i les comunitats. Les persones forçades al desplaçament no només han sofert situacions d'estrès i violència a les localitats d'origen, sinó que les pròpies condicions de l'acolliment, la dependència de l'ajuda humanitària i la pèrdua d'autonomia per desenvolupar els seus projectes vitals, imprimeixen vulnerabilitat i estrès, i afecten la salut mental d'ancians, adults i infants que cal considerar. 

A més, les persones amb malalties mentals preexistents, com la depressió, l'ansietat o el trastorn bipolar, han de fer front a més desafiaments durant la situació de desplaçament, a la qual cosa s'afegeix, moltes vegades, la interrupció dels respectius tractaments.