SAN - Sanitat

MILLORA DE L´ACCÉS A LA SALUT VISUAL I DELS SERVEIS D´OPTOMETRIA A ZIGUINCHOR, SÉDHIOU I ALTRES POBLACIONS DEL SENEGAL - 2023

Número:
3844
Estado:
En curs
Beneficiario:
PGE - Població general
País:
SENEGAL
Continente:
ÀFRICA
Área geográfica:
ÀFRICA
Importe del proyecto:
65.853,00
Entidad ejecutora:
FUNDACIÓ ÈTNIA BARCELONA
Año de aprobación:
2023
SINOPSIS:

Al Senegal, unes 200.000 persones són cegues i més de 400.000 presenten trastorns oculars importants, que poden derivar en ceguesa si no es tracten adequadament. Un dels factors més importants que provoquen aquesta situació és la pobresa i la manca de recursos materials per accedir als serveis sanitaris, també a la salut visual. 

En aquest àmbit, les principals problemàtiques són la manca de personal qualificat per fer les refraccions (l'optometrista com a professional de salut ocular no existeix i aquesta tasca la fa normalment un oftalmòleg i/o un tècnic/a superior oftalmòleg) i el cost elevat de les correccions òptiques, que les fan inaccessibles per a la major part de la població.

L'any 2023 el projecte, que és continuïtat del P3763, es proposa posar en funcionament una segona òptica solidària a Sédhiou integrada en l'estratègia de:

1. Establir una xarxa d'òptiques solidàries, gestionades per associacions de dones, per facilitar a la població local la possibilitat de realitzar cribratge, independentment dels seus recursos:

- A les escoles, mitjançant la participació dels professors en la detecció d'errors de refracció.
- Als centres mèdics, a través de convenis de col·laboració amb els serveis d'oftalmologia d'aquests i dels hospitals de la regió de Ziguinchor (on s'ubica Òptica Solidaria Santa Yalla) i altres regions on s'implantin òptiques solidaries.

2. Fer un acompanyament per a la millora de la formació dels tècnics/ques optometristes que puguin garantir un servei de qualitat en la detecció dels problemes de salut visual.

3. En paral·lel, fer gestions amb les universitats i el Ministeri de Salut per tal que la formació en optometria sigui un diploma universitari.

Amb la millora d'aquests serveis es podran posar a disposició de la població amb ametropia les correccions òptiques necessàries i oferir-los ulleres de qualitat a preus assequibles. 

Quan la botiga de l'òptica solidària s'hagi consolidat, els optometristes faran desplaçaments a zones rurals per facilitar l'accés al serveis de salut visual a la població amb més dificultats d'accedir-hi.