Des del 2015, les aportacions al Fons Català han crescut un 43,4%

En la següent gràfica s'observa el creixement sostingut de les aportacions al Fons Català, de manera ininterrompuda, exceptuant l'any 2020 a causa de la Covid-19, entre els anys 2015 i 2022. Entre l'any 2015 i l'any 2022, les aportacions al Fons Català han crescut un 43,4%, és a dir, 1.61 M d'€. Així doncs, les dades mostren una consolidació del FCCD com a executor de la cooperació delegada per part d'una gran diversitat d'actors, on els ens locals continuen constituent la pedra angular.