Esforç relatiu i assoliment del 0,7% per municipi

Un element central per entendre el càlcul de l’esforç relatiu en cooperació (el 0,7%) és la metodologia de càlcul d’aquest i el nivell de consens amb el que compte. El treball de camp realitzat durant l’elaboració de les dades presentades, dut a terme amb el suport de les àrees de cooperació dels ens locals, revela una elevada heterogeneïtat en l’esmentat càlcul.

Les segúents dades s'han elaborat a partir de La guia del Fons Català per al càlcul del 0,7%

 

Tenint en compte aquests elements, i utilitzant la lògica de càlcul basada en l’execució pressupostària del mateix any (2021, darrer any amb dades oficials publicades) destaquen les següents dades:

  • 48 Ens locals catalans se situen per sobre de la inversió estatal, situada en el 0,26% l’any 2021(Dades OCDE)
  • 40 Ens locals se situen per sobre de la mitjana dels països del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament de la OCDE, (0,33%).
  • 30 Ens Locals  se situen per sobre del 0,5%, 
  • 13 Ens locals se situen per sobre del 0,7% per l’any 2021 (últim any amb dades disponibles), assolint la fita establerta a nivell internacional.

Els ens locals aquí llistats s’han identificat utilitzant les liquidacions oficials publicades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i han sigut contactats per contrastar les dades i aportar informació sobre el seu propi mètode de càlcul, en el cas que el tinguessin. És important remarcar que, dels ajuntaments amb major volum d’AOD  contactats per contrastar dades i mètodes de càlcul (98% de l’AOD total), només han contestat el 35%.

Els ens locals que encara no hagin aportat informació i vulguin ampliar-la, podran fer-ho durant aquest any. També es durà a terme el treball de camp referent a l’AOD municipalista 2022 un cop s’hagin publicat el conjunt de liquidacions (recaptació i validació).