EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SALUT MENTAL AL CAMP DE REFUGIATS PALESTINS DE BEDDAWI AL LÍBAN

Número:
3820
Estado:
En curs
Beneficiario:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
LÍBAN
Continente:
ÀSIA
Área geográfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Importe del proyecto:
40.000,00
Entidad ejecutora:
UN PONTE PER (UPP)
Año de aprobación:
2023
SINOPSIS:

El projecte té com a objectiu millorar el benestar general i la inclusió social de les comunitats palestines a través dels serveis de salut mental oferts pel Centre d'Orientació Familiar de Beit Atfal Assumoud al campament de Beddawi.

El Centre d'Orientació Familiar de Beit Atfal Assumoud-BAS proporciona serveis de salut mental de prevenció i intervenció integrals. L'atenció comprèn serveis de psiquiatria, psicoteràpia, teràpia del llenguatge, teràpia psicomotora i un servei de treball social. Els serveis es proporcionen a dos nivells: serveis d'atenció (Resultat 1) i activitats de base comunitària (Resultat 2).

El Resultat 1 del projecte se centra a millorar el benestar i l'autoconfiança dels nens/nenes i adolescents mitjançant l'enfortiment dels serveis de salut mental al Camp de Beddawi. En el marc d'aquest resultat, es duran  a terme les activitats següents: 

- Sessions de seguiment dutes a terme per psiquiatre, psicòleg, terapeuta del llenguatge, terapeuta psicomotor i educació social.
- Sessions de conscienciació amb joves organitzats per desenvolupar i millorar l'autoestima. 
- Formació adreçada al personal per millorar el seu coneixement i millorar les seves habilitats per assegurar un millor rendiment en el lliurament del servei a nens i pares.

La segona línia d'intervenció (Resultat 2) es basa a fer activitats comunitàries per reforçar el coneixement i la consciència sobre la salut mental per millorar la inclusió social dels nens amb condicions de salut mental i la seva acceptació en la comunitat.

Dins d'aquesta línia de treball es duran a terme les activitats següents:
 
- Visites a domicili als pacients que segueixen les sessions de tractament al centre.
- Tallers per a pares i cuidadors per reduir l'estigma, fomentar la referència al centre i garantir la participació social dels nens.
- Campanya de sensibilització organitzada el Dia mundial de sensibilització sobre el trastorn de l'espectre autista. 
- Sessions de formació per a voluntaris encarregats de realitzar les  campanyes de sensibilització.