DLO - Desenvolupament local

MILLORA DE L´ACCÉS A LA SALUT VISUAL I DELS SERVEIS D´OPTOMETRIA A ZIGUINCHOR I ALTRES REGIONS DEL SENEGAL 2022

Número:
3763
Estado:
En curs
Beneficiario:
PGE - Població general
País:
SENEGAL
Continente:
ÀFRICA
Área geográfica:
ÀFRICA
Importe del proyecto:
30.440,00
Aportación del Fons:
22.267,00
Entidad ejecutora:
FUNDACIÓ ÈTNIA BARCELONA
Año de aprobación:
2022
SINOPSIS:

Al Senegal unes 200.000 persones són cegues i més de 400.000 presenten trastorns oculars importants, que poden derivar en ceguesa si no es tracten adequadament. Un dels factors més importants que provoquen aquesta situació és la pobresa i la manca de recursos materials per accedir als serveis sanitaris, inclosa la salut visual.

En aquest àmbit, les principals problemàtiques són la manca de personal qualificat per fer les refraccions (l'optometrista com a professional de salut ocular no existeix i aquesta tasca la fa normalment un oftalmòleg  i/o un tècnic/a superior oftalmòleg) i el cost elevat de les correccions òptiques, que les fan inaccessibles per a la major part de la població.

El projecte, que és continuïtat del P3218, es proposa posar en funcionament:

1. Una xarxa d'òptiques solidàries (que seran gestionades preferentment per associacions de dones) per facilitar a la població local, independentment del seus recursos, la possibilitat de realitzar cribratge: 
- A les escoles, mitjançant la participació dels professors en la detecció d'errors de refracció.
- Als centres mèdics  a través de convenis de col·laboració amb els serveis d'oftalmologia dels centres mèdics i hospitals de la regió de Ziguinchor (on està ubicada l'Òptica Solidaria Santa Yalla) i altres regions on s'implantin òptiques solidaries.

2. En una primera fase, es  faria un acompanyament per a la millora de la formació dels tècnics/ques optometristes que puguin garantir un servei de qualitat en la detecció dels problemes de salut visual.
3. En paral·lel, es faran gestions amb les universitats i el Ministeri de Salut  per tal que la formació en optometria sigui un diploma universitari.

Amb la millora d'aquests serveis es podran posar a disposició de la població amb ametropia les correccions òptiques necessàries i oferir-los ulleres de qualitat a preus assequibles. 

Quan la botiga de l'òptica solidària s'hagi consolidat, els optometristes faran desplaçaments a zones rurals per facilitar l'accés al serveis de salut visual a la població amb més dificultats d'accedir-hi.