DLO - Desenvolupament local

PERSONES AMB DISCAPACITAT TREBALLANT PER LA COMUNITAT

Número:
3590
Estado:
En curs
Beneficiario:
DIS - Discapacitats
País:
NICARAGUA
Continente:
AMÈRICA
Área geográfica:
CENTREAMÈRICA
Importe del proyecto:
90.000,00
Entidad ejecutora:
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME PRO PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA
Año de aprobación:
2021
SINOPSIS:

La intervenció preveu oferir atenció integral i millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat (PCD, amb sigles en castellà) organitzades de Masaya en els àmbits d'inserció laboral, mobilitat, ciutadania i salut.
 
Si bé les mancances, les necessitats i els potencials de desenvolupament són múltiples, la població beneficiària de PCD ha prioritzat aquests quatre àmbits d'intervenció.
 
En l'àmbit de la inserció laboral, l'objectiu és que desenvolupin les seves habilitats per aconseguir ingressos propis que els permetin una vida més digna i independent, pròpia i per a les respectives famílies. El projecte té en compte: 
a) La promoció i la consolidació d'un equip de treball d'almenys quatre PCD, que es capacitaran i treballaran al Taller de manteniment i reparació de cadires de rodes i mitjans auxiliars, que ja s'ha equipat en una etapa immediata anterior (P2784). S'impulsarà el Taller com un emprenedoria, enfortint la campanya de divulgació, la capacitació permanent de l'ofici, el control de qualitat, l'atenció al client, i l'organització comptable-administrativa. 
b) Contribueix a dignificar, millorar, consolidar i ampliar l'activitat d'inserció laboral que ja desenvolupen un grup de 24 PCD (18 homes i sus dones) i s'ampliarà -almenys a dues dones més- que ofereixen servei de manteniment de vehicles i serveis higiènics públics a la zona d'aparcament del Mercat Municipal "Ernesto Fernández". 
 
En l'àmbit de la mobilitat, garanteix el funcionament del Taller, que beneficiarà persones amb discapacitat que necessitin aquest servei (es va projectar per al primer any almenys 120 PCD). Si bé els salaris dels treballadors s'ha de cobrir amb el pagament del servei ofert als clients o usuraris, com que l'emprenedoria és incipient necessita recursos extra per aconseguir l'autosostenibilitat. El projecte finançarà les partides de serveis bàsics, manteniment i reparació de mobiliaris i equips, neteja i higiene d'instal·lacions. A més, en aquest àmbit de la mobilitat, la intervenció projecta participar a la Xarxa Centreamericana d'organitzacions de PCD i,  mitjançant un conveni amb l'associació Transiciones de Guatemala, rebre a Nicaragua un contenidor amb cadires de rodes per muntar, mitjans auxiliars i materials de reposició periòdica, que significaran un substantiu benefici per al sector de PCD, fins i tot per al proveïment de centres de salut, hospitals i altres institucions públiques o empreses privades que facin ús de cadires de rodes o altres materials. 
 
En l'àmbit de la ciutadania, la intervenció contribuirà a la promoció i el respecte dels drets humans de les PCD, específicament impulsant la sensibilització social i la incidència política per al compliment de la Llei 763, Llei dels drets de les persones amb discapacitat aprovada el 2011 i el Reglament vigent des del 2014, però que no es compleixen ni tenen dotació pressupostària per fer-ho. El projecte subvencionarà almenys dues campanyes i/o accions de sensibilització i incidència pública per al compliment de la llei i les mobilitzacions ciutadanes associades al Dia nacional dels drets de les persones amb discapacitat i el Dia internacional dels drets de les persones amb discapacitat.
 
En l'àmbit de la salut, el projecte contempla accions organitzatives, de moblilització, informatives i de capacitació, per a la presa de consciència i autocura de PCD i familiars, pel que fa a malalties cròniques (diabetis, hipertensió, insuficiència renal, altres) que són endèmiques en el sector de PCD. A més, la informació i l'atenció en l'accés al servei de fisioteràpia i de teràpia psicosocial, de gran necessitat per al sector. El projecte finançarà xerrades interactives informatives, divulgatives i de capacitació, també com els serveis de fisioteràpia i atenció psicològica al Centro Integral para Personas con Discapacidad de Masaya (P2784).