L'àrea geogràfica on s'hi destinen més recursos és Àfrica Subsahariana, seguida de l'àrea d'Amèrica Central i Carib, i Amèrica del Sud.

L'àrea geogràfica del FCCD que gestiona el volum més gran de recursos delegats és, amb força diferència, l'àrea d'Àfrica Subsahariana, on s'han destinat el 47,4% dels recursos de la línia de desenvolupament de tot el mandat 19-22 (3,51 M d'€ en termes absoluts). En segon lloc, trobem l'àrea d'Amèrica Central i Carib, que tot i haver patit una lleugera davallada dels recursos gestionats respecte a l'inici del mandat, representa el 25,4% dels imports gestionats en projectes de desenvolupament de tot el període. Finalment, tot i trobar-se en una situació d'igualtat de recursos gestionats per les tres àrees geogràfiques restants durant l'any 2022, Amèrica del Sud ocupa el tercer lloc quant a recursos destinats agregats en el mandat 19-22, amb el 13,6% del total destinat a desenvolupament.