EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

SUPORT EMOCIONAL A POBLACIÓ SIRIANA REFUGIADA A CAMPS INFORMALS DE LA VALL DE LA BEKAA AL LÍBAN (FR)

Numéro:
3295
État:
En curso
Bénéficiaire:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilit.
Pays:
LÍBAN
Zone géographique:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Coût du projet:
40.460,00 Euros
Contribution au Fons:
23.510,00 Euros
Organisme exécutant:
PALLASSOS SENSE FRONTERES
RÉSUMÉ:

L'acció està dirigida a oferir suport emocional als nens i nenes, i a les famílies de refugiats pel conflicte que pateix des de fa anys Síria. La intervenció contempla desplaçar dos equips d'artistes de Pallassos sense Fronteres a la Vall de la Bekaa per oferir espectacles de pallassos i circ fonamentats en la comicitat a la infància refugiada. El projecte vol contribuir a disminuir la simptomatologia de l'estrès post-traumàtic de les nenes i nens refugiats de la Vall de la Bekaa, a través de proporcionar suport emocional a la infància refugiada i a les seves famílies oferint estones d'alegria i joia, amb espectacles còmics de pallassos i artistes de circ, que aportin missatges constructius.Al voltant del 36% de la població refugiada siriana a la governació de la Bekaa viuen en camps de refugiats informals. En aquesta vall, entre un 20 i un 30% de la població libanesa es troba en situació de pobresa. A la zona s'han donat diferents xocs entre població libanesa i refugiats a causa de l'escassetat de mitjans i recursos per a la seva pròpia subsistència, el que ha afegit encara més dificultat a la present situació de crisi humanitària. La situació segueix albergant gran complexitat: la població refugiada no només roman en condicions de gran adversitat, sinó que a més han viscut situacions durant la guerra que han pogut suposar serioses conseqüències psicològiques per a ells, generant-se traumes que dificulten la seva inclusió en l'actual context. Els anys 2017 i 2018 Pallassos Sense Fronteres conjuntament amb Social Support Society, Kayany Foundation, Basma, World Vision i altres organitzacions que gestionen escoles en les quals s'acull a nenes i nens refugiats va dur a terme un projecte de gires continuades que després d'una avaluació d'impacte feta pel Centre de Crisi de Barcelona (UTCCB) ubicat a la facultat de psicologia de la UAB va demostrar que les accions que s'havien realitzat tenien un impacte positiu en nens i nenes en diversos àmbits relacionats amb l'estrés post-traumàtic