EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

DISTRIBUCIÓ D´ARTICLES D´EMERGÈNCIA NO ALIMENTARIS PER A FAMÍLIES DESPLAÇADES A RAFAH, GAZA

Numéro:
3946
État:
En curs
Bénéficiaire:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Pays:
PALESTINA
Continent:
ÀSIA
Zone géographique:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Coût du projet:
30.006,20
Contribution au Fons:
30.006,20
Organisme exécutant:
ACTION FOR HUMANITY
Année d'approbation:
2024
RÉSUMÉ:

Després de més de 100 dies de guerra, els bombardejos israelians persisteixen a Gaza. L'impacte humanitari de la guerra en curs a la Franja de Gaza és terrible, amb conseqüències devastadores per a la població civil. El Ministeri de Salut informa de 23.968 palestins morts i 70.000 ferits des del 7 d'octubre de 2023 fins al 14 de gener de 2024. La destrucció de les infraestructures, incloses les instal·lacions sanitàries i les escoles, agreuja el patiment i limita l'accés als serveis essencials. 

Per respondre a les necessitats urgents de les comunitats desplaçades i afectades per la guerra, el projecte té com a objectiu proporcionar ajuda humanitària crucial com matalassos, mantes i coixins que millorin les condicions de vida de 200 famílies de Gaza.

L'entitat farà una avaluació per identificar les necessitats més urgents de les famílies desplaçades, tenint en compte factors com ara la ubicació, el clima i la demografia; establirà un sistema logístic eficient per transportar i distribuir els articles de socors, tot assegurant que l'ajuda arribi a la població meta prevista de manera oportuna i treballant en estreta col·laboració amb les comunitats locals i les parts interessades per implicar-les en el procés de distribució de l'ajut.

Amb l'execució d'aquest projecte, s'espera aconseguir quatre resultats: 

1. Millorar les condicions de vida de les persones i les famílies desplaçades. 
2. Millorar la comoditat i la seguretat mitjançant el subministrament d'articles essencials per al refugi. 
3. Reducció de riscos per a la salut mitjançant l'accés a instal·lacions de sanejament adequades.
4. Augment de la resiliència i la dignitat de les famílies afectades. 

El projecte s'adreça als desplaçats interns al sud de Gaza, principalment a Rafah. Moltes d'aquestes famílies hauran estat desplaçades diverses vegades els darrers mesos, fins i tot abans d'aquesta crisi. Probablement tindran molt poques pertinences materials.