DLO - Desenvolupament local

SUPORT AL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT EDUCATIU INTEGRAL QUE PROMOU LA DEFENSA I LA PROMOCIÓ DELS DRETS DELS NENS/ES I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE RISC A TRES DISTRICTES DE PIURA

Numéro:
3869
État:
En curs
Bénéficiaire:
JOV -Joves
Pays:
PERÚ
Continent:
AMÈRICA
Zone géographique:
AMÈRICA DEL SUD
Coût du projet:
22.550,00
Contribution au Fons:
8.500,00
Organisme exécutant:
AMICS DE MANITOS
Année d'approbation:
2023
RÉSUMÉ:

Aquest projecte, que és continuïtat del projecte 3717, té com a finalitat la formació integral dels nens i adolescents treballadors (NATS) en situació d'extrema vulnerabilitat dels districtes de Piura, Castilla i La Arena. A causa de la seva condició de pobresa i pobresa extrema, es veuen exclosos dels processos econòmics i socials de la regió i del país, que els exclou del sistema tot fomentant la vida "al marge" de la societat, fet que genera una vulneració constant dels seus drets bàsics com són la identitat, l'educació, la sanitat, etc.

El projecte parteix de l'enfortiment de l'afectivitat dels/les participants, enfortir el seu desenvolupament socioafectiu en un context post-pandèmia com el que ha viscut el món, d'emergència sanitària, colpejats per la presència de la Covid-19. En aquest context el projecte incideix a promoure el desenvolupament integral, tot implicant i comprometent les famílies en els processos d'aprenentatge i les institucions de l'Estat per garantir els seus drets.

El projecte entén l'educació com a eina per a lluitar contra la pobresa i l'exclusió. Per això, planteja com a objectiu enfortir els processos educatius tant a l'escola com en als centres de formació superior dels/les participants del projecte, per garantir la permanència o la reinserció al sistema educatiu, ja sigui en centres d'educació bàsica regular, centres d'educació bàsica alternativa i/o en els Centros Técnicos Productivos.

A més el projecte promourà la garantia, el coneixement i la defensa dels drets bàsics de part de la mateixa població participant, involucrant i convocant les institucions de l'estat, procés en què  CANAT farà de pont entre la població i aquestes. 

El projecte promourà les pràctiques comunitàries des dels processos formatius que viuen els participants per generar una consciència crítica sobre la realitat, per promoure la participació comunitària com a mètode de transformació social i d'inclusió social, política, cultural i econòmica.