Dades principals de la campanya d'emergència engegada amb motiu de la pandèmia de la Covid-19

El volum total mobilitzat per la campanya Món Local COVID-19 és doncs de 780.132,43€, entre els anys 2020 i 2022,i el gruix de les aportacions (56%) es van dur a terme durant el primer any de pandèmia.

Pel que fa a la distribució geogràfica de les aportacions municipals a la Campanya Món Local COVID-19, el 50% d’aquestes es va concentrar en quatre àrees: Poble Sahrauí (16%), Senegal (12%), Índia (11%), i Grècia (11%). El 50% restant es va destinar a diferents projectes d’ajuda humanitària vinculats al control de la pandèmia i dels seus efectes a catorze països de les següents àrees geogràfiques: Amèrica del Sud, Amèrica Central i Carib, Àfrica Subsahariana, Mediterrània, i Àsia.

Durant l'any 2020 destaquen les aportacions realitzades als projectes de la campanya dirigits a pal·liar les dificultats d'abastiment alimentari (codi CAD 720- Ajuda alimentària d'emergència) a conseqüència dels confinaments i suspensions de les activitats econòmiques i comercials bàsiques, molts sovint generades des de l'economia popular o informal. En canvi, durant l'any 2021, la categoria que aglutina la major part de les aportacions de la campanya és la dirigida a frenar la propagació de la pandèmia i generar una resposta sanitària d'emergència (codi CAD 12264 – Control COVID – 19), amb el 61,5% de les aportacions anuals. Tot i que sembli contradictori, tenint en compte que a escala global el moment de propagació crític va ser durant l'any 2020, aquesta dada correspon a la resposta a la crisi sanitària produïda a l'Índia, on la variable específica de la COVID-19 va arribar a generar 300.000 contagis per dia, saturant completament el sistema sanitari nacional. El projecte, que tenia per objectiu la compra i distribució de cent respiradors mòbils, representa el 30,84% de les aportacions de la campanya de l'any 2021.