EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCPACITAT I DE LES SEVES FAMÍLIES AFECTADES PEL CONFLICTE ARMAT A UCRAÏNA

Numéro:
3828
État:
En curs
Bénéficiaire:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Pays:
ucraïna
Continent:
EUROPA
Zone géographique:
EUROPA
Coût du projet:
56.614,86
Contribution au Fons:
56.614,86
Organisme exécutant:
THE LEAGUE OF THE STRONG
Année d'approbation:
2023
RÉSUMÉ:

The League of Strong (LS) és una organització pública no governamental registrada a Ucraïna formada per sis ONG, que té com a objectiu promoure els drets i els interessos de les persones amb discapacitat d'aquest país. 

El projecte té com a finalitat millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat, com també de les seves famílies, afectades pel conflicte armat.

Per resoldre els problemes amb els quals es troben les persones amb diversitat funcional, el projecte preveu quatre direccions principals (resultats):

1. Suport psicològic: prestació de suport integral individual i de grup per a infants, adolescents o joves amb diversitat funcional i les seves famílies. L'ONG See with Your Heart és l'encarregada de treballar aquest component a través d'activitats, tallers i formacions diverses. L'ONG presta especial atenció als nens afectats d'autisme i trastorns mentals.

2. Adequació d'un Centre de rehabilitació social: L'ONG Família per a les persones amb discapacitat serà l'encarregada d'adequar i rehabilitar el local amb l'equipament necessari per garantir la prestació de serveis de qualitat, com també augmentar el nombre de places. L'ONG proveeix de serveis integrals persones amb discapacitat intel·lectual a l' Oblast de Kiív.

3. Atenció de víctimes de guerra amb lesions auditives: L'entitat Vidchui, és una entitat experta en l'atenció de lesions acústiques. Arran de la guerra ha posat en marxa la campanya "Hear? Plus. Plus", en la qual dota d'audiòfons víctimes que han sofert lesions acústiques dels òrgans auditius durant la guerra. L'entitat adquirirà audiòfons i farà consultes mèdiques per a persones amb problemes auditius.

4. Millora de la qualitat de vida de persones amb lesions medul·lars: Compra de fonts d'alimentació ininterrompuda (bateries, generadors, bancs d'alimentació, inversors) per a la transferència i la dotació a persones amb lesions medul·lars. El proveïment de fonts d'alimentació d'energia a persones amb lesions medul·lars proporcionarà calefacció a casa seva (18-24 h). L'ONG GAR, especialista a oferir assistència a persones amb lesions medul·lars, serà l'encarregada de gestionar aquest component i de seleccionar les persones beneficiàries.