DLO - Desenvolupament local

FORTALECIENDO LA AUTONOMÍA Y LA AUTOGESTIÓN QUE EJERCEN INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y MUJERES DEL BARRIO MEMORIAL SANDINO Y ALREDEDORES EN EL MARCO DEL DESARROLLO PSICOSOCIAL INTEGRAL

Numéro:
3061
État:
En curso
Bénéficiaire:
JOV - Joves
Pays:
NICARAGUA
Zone géographique:
CENTREAMÈRICA
Coût du projet:
9.726,04 Euros
Contribution au Fons:
8.636,36 Euros [Ampliable]
Organisme exécutant:
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJO SOCIAL AHIMSA
RÉSUMÉ:

El projecte pretén contribuir a l'enfortiment de la participació ciutadana com a instrument eficaç per resoldre les nombroses necessitats i conflictes individuals, socials i familiars en el marc del respecte, el dret i la legalitat.De la realitat social de Nicaragua i del Barri Memorial Sandino en concret, es deriven una sèrie de problemàtiques socials com: la violència basada en gènere, problema amb la qualitat educativa, altes taxes d'embaràs adolescent, problemes de salubritat i seguretat ciutadana.Les activitats a realitzar brinden prioritat a l'atenció integral de la infantesa, adolescència, joventut i la dona. La comunitat del barri Memorial Sandino i els seus voltants necessita enfortir les àrees de Seguretat ciutadana, Salut i Medi Ambient, Educació i Cultura. És per això que el projecte aspira a donar poder als col·lectius més sensibles a aquestes problemàtiques socials, mitjançant la creació i la facilitació de les bases d'una participació activa, que els faci promotors permanents d'una convivència sana, saludable i positiva que afavoreix el creixement i desenvolupament de la pròpia comunitat.El projecte és l'instrument per articular una proposta basada en la promoció educativa - formativa i de promoció social per contribuir a una millor qualitat de vida de les famílies del barri Memorial Sandino, per aconseguir superar els problemes descrits.Com a eix de treball, es crearà una xarxa de promoció que enforteixi la participació i la incidència de la comunitat en les polítiques de desenvolupament que endeguen les institucions com: Policia Nacional, CLS o CPS, el Ministeri de la Família, el Ministeri de Salut i el Ministeri d'Educació (MINED també com amb les institucions privades.Els objectius a assolir seran:- Crear una estructura d'organització comunitària integrada per a dones, joves, adolescents i infantesa.- Enfortir la incidència mitjançant aliances amb institucions.- Organitzar assemblees comunitàries per analitzar i informar sobre les dades obtingudes mitjançant el sondeig.- Dissenyar estratègies d'intervenció i promoció pensades i articulades per la comunitat i les institucions per millorar els mecanismes d'atenció a situacions de risc per a la infantesa, adolescència i dona.- Avaluar resultats sobre la incidència.- Planificar el seguiment de les activitats.- Avaluar els resultats sobre els nivells d'incidència.Aquesta agenda es durà a tereme amb la col·laboració d'un grup de dones, joves, nens i adolescents empoderats habitants del barri Memorial Sandino i voltants. La promoció, amb suport d'AHIMSA, desenvoluparà el procés metodològic i logístic necessari per a la planificació, la realització i l'avaluació de les diverses activitats adreçades a la comunitat (tallers, jornades, fòrums, diagnòstics, etc.) amb l'objectiu d'incidir en el pensament i les actituds de la comunitat davant problemàtiques sobre els eixos de Seguretat Ciutadana, Educació i cultura, Salut i Medi Ambient, amb la qual cosa s'aspira al fet que en el procés de planificació, coordinació i seguiment de les activitats hi participi no només la comunitat, sinó un representant de les institucions de l'estat (PN, MIFAN, MINED, MINSA, CLS etc.).