Predominen els projectes de cooperació al desenvolupament tot i que s'observa un percentatge notable de projectes d'Acció Humanitària

En referència a les diferents línies d'actuació dels projectes gestionats, tot i observar una clara predominança dels projectes de desenvolupament, que suposen el 57,3% de les aportacions gestionades entre 2019 i 2022, s'observa un percentatge notable de recursos gestionats des de la línia de l'Acció Humanitària.