DLO - Desenvolupament local

ENFORTIMENT DE LA CAPACITAT ORGANITZATIVA PER A L'ÚS DE REG EN COMUNITATS I ORGANITZACIONS DE CAYAMBE I IBARRA

Numéro:
3743
État:
En curs
Bénéficiaire:
CAM - Camperols i població rural
Pays:
EQUADOR
Continent:
AMÈRICA
Zone géographique:
AMÈRICA DEL SUD
Coût du projet:
27.293,13
Contribution au Fons:
17.478,00
Organisme exécutant:
ALTERNATIVA - Intercanvi amb Pobles Indígenes
Année d'approbation:
2022
RÉSUMÉ:

Un dels principals problemes que tenen les comunitats indígenes de la Serra Nord de l'Equador és l'accés a l'aigua de reg de manera segura. Moltes vegades, els sistemes de reg compten amb una infraestructura precària sense cap tecnificació i sense cap suport de l'Estat i, per tant, presenten dificultats de funcionament tant físic com social. L'element social és cabdal a les comunitats, ja que permet que tots els usuaris i usuàries accedeixin de manera democràtica i participin de la gestió comunitària dels recursos naturals amb eines per a la resolució de conflictes.
 
En aquest sentit, el projecte es planteja donar suport tècnic i organitzatiu a comunitats de la província d'Imbabura (cantons Ibarra i Pimampiro) i la província de Pichincha (cantó Cayambe), que ja disposen de sistemes de reg comunitaris i demanen un procés de capacitació per millorar la gestió d'aquests sobre la base dels principis i les regles de la comunitat. 
 
Això impulsarà la creació de models de gestió comunitària que serviran com a eina organitzativa per resoldre les dificultats d'accés a l'aigua i donar solució als conflictes generats a la comunitat per l'accés als recursos. En aquest sentit, es busca enfortir els mecanismes democràtics comunitaris per decidir les pròpies normes i acords per establir un funcionament del sistema de reg que permeti a totes les famílies de la comunitat accedir a l'aigua en condicions de qualitat.
 
La metodologia del projecte es basa en la capacitació tècnica de les famílies per millorar l'ús dels sistemes de reg i la capacitació organitzativa del conjunt de les comunitats. S'acompanya de l'edició de materials informatius i l'intercanvi d'experiències entre grups de reg. 
 
D'aquest a manera, la intervenció enfortirà les capacitats organitzatives de les comunitats i impulsarà la millora de les destreses de les famílies a l'hora de fer ús del reg i la seva correspondència amb l'organització comunitària, amb l'objectiu de millorar l'accés i la gestió comunitària dels recursos naturals de les comunitats.