EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROGRAMA DE NECESSITATS BÀSIQUES I SUPORT VITAL PER A PERSONES AFECTADES PER LA GUERRA A LA REGIÓ DEL TIGRAY

Numéro:
3742
État:
En curs
Bénéficiaire:
PGE - Població general
Pays:
ETIÒPIA
Continent:
ÀFRICA
Zone géographique:
ÀFRICA
Coût du projet:
50.606,70
Contribution au Fons:
18.136,00
Organisme exécutant:
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA INFÀNCIA D´ÀFRICA - ADIA
Année d'approbation:
2022
RÉSUMÉ:

Davant de la tragèdia humanitària que es viu al Tigray, les Daughters of Charity decideixen canalitzar esforços i recursos per tal de cobrir les necessitats bàsiques de persones afectades pel conflicte amb l'objectiu primer de salvar vides; i és en aquest marc que sol·liciten el suport d'ADIA. Les germanes centren les seves prioritats en aquelles àrees en què ja disposen d'experiència, d'acord amb les seves capacitats organitzatives, tècniques i financeres. És en aquest context d'extrema necessitat que el pare Ángel Olaran decideix també enfocar els esforços de la congregació dels Pares Blancs de la regió a donar un suport immediat a les persones més vulnerables afectades per la guerra. 
 
La guerra ha impactat sobre tota la població de la regió. No obstant això, tenint en compte la gravetat de la situació, les contraparts han decidit centrar l'ajuda en aquells col·lectius que consideren més vulnerables:
 
- Famílies i persones desplaçades internes (IDP's)
- Famílies i persones més necessitades entre les poblacions d'acollida (HCP's): gent gran sola, dones embarassades, mares lactants i persones amb discapacitat o condicions mèdiques d'alt risc. 
 
En total està previst donar suport a 300 persones durant 9 mesos (100 siguin infants menors de 5 anys i 200 adults). 
 
Aquest suport pretén assegurar l'alimentació bàsica i la salut i higiene personal de la població beneficiària. Aquest suport es concretaria en: 
 
- El subministrament d'aliments de supervivència que garanteixin les necessitats nutritives d'una persona calculades en unes 1.200 kcal/dia en infants i unes 2.100 kcal/dia en adults. 
- El subministrament d'articles d'higiene personal que es materialitzaran en sabons d'higiene personal i sabons d'higiene per la llar. 
- El subministrament de medicaments en cas de malaltia.

Les responsables directes de la implementació del projecte són les dues contraparts que lideren els aspectes tècnics, logístics i administratius, com també el seguiment del dia a dia. 
 
Un factor important pel bon desenvolupament del projecte és l'experiència acumulada per Daughters of Charity durant l'any 2021. El projecte també genera llocs de treball que contribueixen a l'activació de l'economia local. Les Germanes de la Caritat es coordinen amb l'administració i amb agències humanitàries presents a la zona, especialment amb la Creu Roja. D'aquesta manera, per exemple, complementa la pròpia ajuda amb l'atenció sanitària o l'accés a l'aigua potable. 
 
Des d'una perspectiva de salvar vides en un context de violència i vulnerabilitat extremes, el projecte contribueix a satisfer les necessitats bàsiques de la població i s'alinea amb els ODS 2: "posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i una millor nutrició i promoure l'agricultura sostenible", i 3: "garantir una vida saludable i promoure el benestar per a tothom i per a totes les edats".
 
La població beneficiària serà seleccionada entre les persones més vulnerables de les poblacions d'acollida i les persones desplaçades internes que es troben en alguns dels camps de refugiats de les zones on ja treballen habitualment les contraparts del projecte: àrees de Wukro, Mekelle (capital de la regió), Alitena (woreda d'Irob, fronterera amb Eritrea) i Maichew Town (al sud de la regió).