EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ASSESSORAMENT, SUPORT LEGAL I ACOMPANYAMENT PER LA MOBILITZACIÓ POLÍTICA CAP A PERSONES REFUGIADES EN SITUACIÓ IRREGULAR ENCALLADES A L'ILLA DE LESBOS - 2

Numéro:
3619
État:
En curs
Bénéficiaire:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Pays:
GRÈCIA
Continent:
EUROPA
Zone géographique:
EUROPA
Coût du projet:
140.000,00
Contribution au Fons:
40.000,00
Organisme exécutant:
LA GARRIGA. SOCIETAT CIVIL
Année d'approbation:
2021
RÉSUMÉ:

Legal Centre Lesvos és una entitat grega sense ànim de lucre que treballa a primera línia en el suport als sol·licitants de protecció internacional a l'illa de Lesbos des de l'estiu de 2016. L'entitat ha fet acompanyament i assessorament legal a més de 2.520 persones i famílies que es troben a Lesbos en situació d'extrema vulnerabilitat i sovint en imminent risc de deportació a Turquia. L'entitat no pretén substituir l'Estat en la responsabilitat d'oferir suport legal, però, atesa la inexistència d'aquest suport legal públic i la insuficiència dels serveis oferts per entitats socials a l'illa, l'objectiu és prestar assessorament jurídic i defensa jurídica a totes les persones sol·licitants de protecció internacional de qualsevol nacionalitat a Lesbos. 

El projecte vol contribuir a la reconstrucció de la dignitat i del teixit comunitari de les persones sol·licitants de protecció internacional que es troben atrapades a l'illa grega de Lesbos, moltes de les quals traslladades del camp de Moria, incendiat el setembre 2020, al nou camp de Mabrobuni, en una situació de constant i sistemàtica vulneració de drets humans bàsics. 

Es parteix del fet que les violacions de drets humans que succeeixen a Lesbos són resultat directe de decisions polítiques que suposen una vulneració quotidiana i sistemàtica de drets. Per tant, abordar aquestes violacions passa, no només per l'acompanyament legal, sinó també per l'apoderament col·lectiu dels subjectes implicats i la incidència política. 

Davant d'una situació de constant i sistemàtica vulneració de drets humans bàsics, Legal Centre Lesvos acompanya, assessora i representa jurídicament tota persona sol·licitant de protecció internacional que ho demani, sense cap tipus de discriminació o criteri de selecció de casos. Aquest acompanyament es fa en un context d'augment de les denegacions de protecció internacional i d'augment de les deportacions a Turquia, entès com a tercer país segur, malgrat les reiterades denúncies de violació de drets humans en aquest país.  

L'entitat també pretén dur a terme accions de litigi estratègic davant de la violació de drets humans, amb la intenció d'anar més enllà del cas concret i obtenir resolucions que puguin impulsar canvis en les pràctiques i normatives, internes, regionals i internacionals, que causen directament o indirectament les vulneracions. 

Camps d'activitats:  
1. Acompanyament i assessorament legal per la preparació de l'entrevista que possibilita l'obtenció de la protecció internacional. 
2. Representació jurídica en casos de denegació de les sol·licituds de protecció internacional, també com acompanyament davant la policia o a les oficines de l'Agència d'Asil. 
3. Denúncia davant l'incompliment de drets humans, tant en les condicions d'acollida com en el marc del procediment per a l'obtenció de la protecció internacional, incloent-hi la decisió de deportació i les seves condicions. Aquest seguiment i denúncia es fa tant en el marc de la normativa grega com de la Unió Europea i del dret internacional dels drets humans. S'inclouen en aquest àmbit les consideracions d'accions de litigi estratègic o d'impacte. 
4. Defensa penal en casos de criminalització de l'exercici del dret a la protesta.