EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROTECCIÓ PER PRESÈNCIA, RESCAT HUMANITARI I COMUNICACIÓ D'EMERGÈNCIA A LA MEDITERRÀNIA

Numéro:
3316
État:
En curs
Bénéficiaire:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Pays:
Mediterrani central
Continent:
ÀFRICA
Zone géographique:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Coût du projet:
804.164,42 Euros
Contribution au Fons:
73.986,99 Euros
Organisme exécutant:
FUNDACIÓ PROA (PROACTIVA OPEN ARMS)
Année d'approbation:
2019
RÉSUMÉ:

L'objectiu general del projecte és el de salvaguardar la integritat física i  els drets de les persones migrants en perill imminent de mort en zona SAR  (Search and Rescue) del Mediterrani Central.

L'objectiu específic del projecte és protegir persones en risc de naufragi a les zones SAR al Mediterrani Central amb caràcter d'emergència humanitària i denunciar la situació de desprotecció dels Drets Humans que es viu al Mediterrani i a les fronteres.

Aquesta actuació de protecció i denuncia de la vulneració dels Drets Humans té caràcter d'emergència humanitària segons les xifres de morts diaris que es produeixen en aquesta zona del Mediterrani, davant de les costes líbies.

El període d'execució del projecte de protecció, rescat i comunicació d'emergència s'inicia l'1 de novembre del 2018 i finalitza el 31 d'octubre de 2019 (12 mesos).

El projecte d'emergència seguirà tres eixos de treball, amb els que s'espera assolir tres resultats:

- R1: Protecció per presència: SER-HI
- R2: Protecció per acció: RESCATAR
- R3: Comunicació d'emergència: VISIBILITZAR I DENUNCIAR