DLO - Desenvolupament local

MANENIMENT DE LA FÀBRICA DE SABÓ ALS CAMPAMENTS SAHRAUÍS

Numéro:
3443
État:
En curs
Bénéficiaire:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Pays:
POBLE SAHRAUÍ
Continent:
ÀFRICA
Zone géographique:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Coût du projet:
24.800,00
Contribution au Fons:
0,00
Organisme exécutant:
YALAH-SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ
Année d'approbation:
2020
RÉSUMÉ:

La fàbrica de sabó als campaments de refugiats i les zones alliberades de la RASD és un projecte en marxa des de l'any 2007. És un projecte directe de Yalah-Solidaris amb el Poble Sahrauí de Sant Adrià de Besòs amb el Ministeri de Salut Pública de la RASD. La fàbrica està construïda a la wilaia de Smara: l'obra i l'equipament es van realitzar entre 2007 i 2009, moment en què es va a començar a produir sabó.

El sabó de característiques neutres rep el nom d'AGASAL, planta que utilitzaven els nòmades per rentar-se. L'elaboració d'aquest sabó té un factor "peculiar" a causa de les característiques mediambientals dels campaments de refugiats sahrauís i la manca de matèries primeres.

Els campaments de refugiats sahrauís es caracteritzen pel seu aïllament i aridesa, cosa que limita la participació de la població refugiada en activitats productives i generadores d'ingressos i fan aquestes persones dependents de l'ajuda externa. Aquesta manca de recursos i la manca de mitjans de producció provoca que les condicions higièniques siguin molt deficitàries.

Els objectius del projecte de la fàbrica de sabó a Smara són els següents:  

  1. Millorar les condicions higienicosanitàries de la població sahrauí que viu als campaments de refugiats sahrauís i a les zones alliberades de la RASD.
  2. Reduir les malalties i infeccions produïdes per manca d'higiene.
  3. Potenciar els factors humans d'autogestió, organització i autoestima de la població refugiada.
  4. Implicació directa i continuada de la població per garantir i continuar amb la fabricació i distribució del sabó.
  5. Incorporació en la producció de dones sahrauís.
  6. Impacte zero sobre el medi ambient: reutilització d'envasos i productes químics sense repercussió.