El sector educatiu és el que rep més finançament per part de les aportacions del Fons Català, seguit de Govern i societat civil i agricultura

El principal sector CAD que ha rebut la major part d’aportacions dels diferents socis del Fons Català durant el mandat 19-22, ha estat clarament el sector educatiu (codis 111 a 114 del CAD), tot i patir una lleugera davallada durant els anys 2020 i 2021. D’altra banda, els sectors del CAD que han rebut un major impuls durant aquest mandat, han sigut el 151 – Govern i Societat Civil, dins el qual trobem els subsectors referents als drets humans i als drets de les dones, i el 311 – Agricultura. Aquest darrer s’ha vist impulsat per la consolidació dels projectes a l’àrea geogràfica d’Àfrica Subsahariana, que per l’any 2022 ha rebut aportacions a projectes per valor de 140.000 €, el 53,9% de les aportacions al sector.