MED - Protecció del medi ambient

COMAYAGUA ACTUA DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC

Número:
3795
Estado:
En curs
Beneficiario:
CTP - Col·lectius tècnics i professionals
País:
HONDURES
Continente:
AMÈRICA
Área geográfica:
CENTREAMÈRICA
Importe del proyecto:
19.300,00
Aportación del Fons:
15.000,00
Entidad ejecutora:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
Año de aprobación:
2022
SINOPSIS:

L'Alcaldia de Comayagua en col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament - FCCD i l'Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB, han generat una aliança per promoure al municipi de Comayagua (Hondures) eines d'acció davant del canvi climàtic en coherència i articulació amb les polítiques i les dinàmiques d'ordre municipal, nacional i internacional, mitjançant l'enfortiment de les capacitats comunitàries i municipals per a la implementació de polítiques i accions climàtiques que protegeixin els sistemes de vida per contribuir a la resiliència climàtica, la inclusió social i la igualtat de gènere al municipi de Comayagua. 

El projecte consisteix a dotar el municipi de Comayagua d'un Pla Municipal d'Acció Climàtica (PMAC) amb perspectiva de gènere i interseccional per desenvolupar polítiques públiques i accions de prevenció i mitigació de riscos i desastres naturals derivats del canvi climàtic.

El PMAC serà construït mitjançant un exercici participatiu amb delegades i delegats de diferents expressions socials, del sector productiu i governamental de Comayagua. Serà un instrument vital per coordinar i sumar esforços locals i sectorials orientats a la protecció dels mitjans de vida més rellevants del municipi (recursos hídrics, infraestructura, agricultura, mobilitat, gestió ambiental, entre d'altres) on s'alinearan les accions operatives municipals amb les necessitats i les oportunitats per a l'adaptació i la mitigació climàtica. 

El procés d'elaboració del PMAC, que tindrà una durada de sis mesos, comptarà amb els components següents: 

- Diagnòstic de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic.
- Disseny d'accions climàtiques i la seva priorització.
- Cronograma d'ccions amb pressupost general.
- Identificació de mecanismes de finançament.
- Seguiment i avaluació de la implementació. 

Serà un document que a curt, mitjà i llarg termini servirà de suport per a la presa de decisions en l'elaboració de polítiques públiques municipals, enfortirà la governança local, optimitzarà la gestió territorial, la inclusió social, la transformació productiva, donarà suport a la gestió del risc per canvi climàtic, reduirà els danys i les pèrdues en infraestructures vitals i en serveis bàsics de Comayagua.