DLO - Desenvolupament local

DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER AL MUNICIPI DE TOROLA, MORAZÁN, FASE I

Número:
3775
Estado:
En curs
Beneficiario:
PGE - Població general
País:
EL SALVADOR
Continente:
EUROPA
Área geográfica:
EUROPA
Importe del proyecto:
21.610,00
Entidad ejecutora:
ASSOCIACIÓ D´AJUDA SOLIDÀRIA FORNELLSxTRES
Año de aprobación:
2022
SINOPSIS:

El Projecte cerca generar condicions que permetin contribuir a la recerca d'una millor qualitat de vida per als habitants de Torola, a través de l'impuls d'oportunitats que permetin atendre necessitats per desenvolupar-se en els àmbits social, econòmic i mediambiental a partir de la generació d'una participació activa d'aquests. 

Conscients que el desenvolupament integral és un procés complex que implica diferents dimensions (social, econòmica, ambiental, cultural i política), FUNDEIT planteja una sèrie de línies que es desenvoluparan en un termini mitjà i llarg. 

Les línies d'acció són:
- Enfortiment organitzatiu de FUNDEIT.
- Creació d'una microgranja de gallines ponedores per a comercialització.
- Atenció psicosocial per a veterans i veteranes i famílies del municipi.
- Apoderament social i econòmic per a les dones de Torola.
- Programa de beques.

El projecte es planteja com una proposta pluriennal, en el qual les grans línies representen necessitats emergents per a la població del municipi de Torola.
 
Amb les diferents fases, es pretén també tenir un sistema d'atenció esglaonada que també permeti sostenir les accions en el temps i es vagi fent seguiment dels processos iniciats, alhora que hi hagi un enfortiment constant de FUNDEIT, organització responsable del projecte. 

Es planteja també que es puguin generar les aliances estratègiques amb sectors i actors perquè la implementació del projecte generi motivació d'altres instàncies per sumar-se a l'esforç de FUNDEIT pel desenvolupament integral del municipi de Torola.

En aquest sentit, la primera fase preveu el muntatge d'una granja de gallines ponedores per motivar la dinamització de l'economia dels beneficiaris directes, que puguin generar rèdits per a la comunitat i el municipi i que, alhora, sigui el punt de partida per a l'execució de manera esglaonada en una estratègia pluriennal:

- Fase I: Muntatge de granja de gallines ponedores per a comercialització (any 2022-2023)
- Fase II: Atenció psicosocial i apoderament de Dones (any 2023-2024)
- Fase III: Programa de beques (any 2024-2025)

L'enfortiment de FUNDEIT es considera una línia d'acció transversal a les diferents fases.

Per aconseguir desenvolupar les tres fases es planteja una intervenció pluriennal de 3 anys com a punt de partida, amb la possibilitat de valorar l'ampliació dels terminis a partir dels resultats obtinguts durant l'execució de les primeres fases.