EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

PROJECTE D´ATENCIÓ A LES NECESSITATS BÀSIQUES (EDUCATIVES, PSICOSOCIALS, ALIMENTÀRIES, DE SALUT, ETC.) DE LES DONES I NENES AFGANESES

Número:
3707
Estado:
En curs
Beneficiario:
DON - Dones
País:
AFGANISTAN
Continente:
ÀSIA
Área geográfica:
ÀSIA
Importe del proyecto:
57.693,12
Aportación del Fons:
57.693,12
Entidad ejecutora:
ASSOCIACIÓ PONTS PER LA PAU
Año de aprobación:
2022
SINOPSIS:

La complexa catàstrofe humanitària de l'Afganistan està marcada per restriccions específiques de gènere que impacten directament la capacitat de dones, joves i nenes per exercir els seus drets. Les dones i les nenes afganeses s'enfronten a vulnerabilitats i riscos únics, ja que la desigualtat de gènere està entreteixida amb la dinàmica dels conflictes i les necessitats humanitàries. Reconèixer com la desigualtat de gènere està donant forma a la crisi humanitària actual és essencial: sense una lent de gènere es corre el risc d'exacerbar formes preexistents de desigualtat en lloc de crear vies per garantir que ningú no es quedi enrere. 

Aquest projecte és una transformació de les activitats que realitzava fins a l'agost de 2021 l'entitat a l'Afganistan, principalment a Kabul. Fins aleshores, Ponts per la Pau duia a terme activitats d'apadrinament amb joves i nenes a l'àmbit educatiu i/o escolar, per donar suport a la seva educació i per alleujar aquelles famílies que no podien permetre's pagar l'educació de les seves filles (o que directament prioritzaven els fills). Amb l'arribada al poder dels talibans l'agost de 2021, aquest projecte deixa de ser viable i l'entitat passa a respondre a les noves necessitats i demandes de la població afganesa, en clau d'emergència i d'ajuda humanitària per tal de cobrir les noves prioritats de les titulars de drets quant a alimentació, sanitat, llar, educació, entre altres. 

L'objectiu general del projecte és ajudar a reduir la vulnerabilitat i alleugerir el patiment de dones, joves i nenes afganeses que es veuen afectades negativament per la crisi global del país. 

En aquest sentit, preveu donar suport a les necessitats humanitàries i de protecció de les titulars de drets a Kabul, Baghlan i Nangarhar. Així, el focus d'aquesta resposta serà la resiliència basada en activitats i serveis que millorin la capacitat de les poblacions afectades per fer front al dia a dia i portar una vida digna. Ponts per la Pau treballarà en sectors clau on les necessitats s'han identificat com a més grans per donar suport a aquestes persones. Totes les intervencions són participatives i inclusives. 

Així doncs, tot i que la realitat actual a l'Afganistan impedeix l'accés a l'educació formal, les escoles i altres centres educatius superiors, en la no formal es continua possibilitant la trobada de les persones joves en espais privats, així com la lectura a les llars. Mitjançant aquesta via, l'entitat ha aconseguit donar continuïtat al projecte d'acompanyament i accés educatiu habilitant cases d'acollida que serveixen com a espai formatiu on impartir tallers lúdics i culturals, que han estat englobats en el marc dels anomenats Clubs de Lectura. 

Ponts per la Pau ha desenvolupat el projecte a Kabul, Baghlan i Nangarhar on s'ofereixen espais de protecció i seguretat perquè les persones titulars de drets -dones, joves i nenes en situació de vulnerabilitat- puguin sentir-se protegides mentre que, alhora, es creen espais on es poden trobar amb persones del grup d'iguals, fet que suposa un intercanvi de coneixements, experiències, inquietuds, entre d'altres.

Aquests serveis es complementen donant cobertura a les necessitats materials i psicoemocionals bàsiques amb la finalitat que millori la seva salut mental i emocional com a conseqüència de la situació multitraumàtica en la qual es troben. Per exemple, amb ajuts per obtenir medicaments, cobertura de l'alimentació bàsica, derivació a serveis mèdics especialitzats, establiment d'un programa de suport psicosocial individualitzat i centrat en la persona, que inclou també la formació del personal del projecte, entre d'altres. 

La població destinatària directa són dones (adultes i joves) i menors Kabul, Baghlan i Nangarhar, en situació d'extrema vulnerabilitat, com ara dones soles i/o amb fills/es al seu càrrec, vídues, víctimes de violència de gènere, desplaçades internes per la guerra, amb diversitat funcional, sense sostre, amb malalties cròniques i/o greus, entre altres.