DLO - Desenvolupament local

ESTABLIMENT D'UN PERÍMETRE AGRÍCOLA PER A LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT I DELS INGRESSOS D'UN GIE DE DONES PER LA SEGURETAT ALIMÈNTARIA DE LA COMUNA DE PAROUMBA / DAHARATOU, REGIÓ DE KOLDA

Número:
3560
Estado:
En curs
Beneficiario:
DON - Dones
País:
SENEGAL
Continente:
ÀFRICA
Área geográfica:
ÀFRICA
Importe del proyecto:
27.061,09
Aportación del Fons:
4.323,64
Entidad ejecutora:
DAADÉH FOULADOU
Año de aprobación:
2021
SINOPSIS:

Els bons resultats obtinguts fins ara en el desenvolupament del perímetre agrícola de Taankanto Escalé (projecte 3382) i la cada vegada més urgent necessitat de donar resposta als problemes de desenvolupament de la zona, han animat 400 dones de la comuna de Paraumba/Daharatou a la regió de Kolda,  a treballar amb altre projecte de l'Associació Daadéh Fouladou per impulsar un altre perímetre agrícola de les mateixes característiques a la seva àrea. 

És així com sorgeix aquest projecte que, com l'anterior, consisteix en l'activació d'un perímetre agrícola que, en la seva primera fase, i basant-se en l'experiència de Tankanto Escalé, serà implementat per un grup de mig centenar de dones de la comuna. Per tal de garantir la viabilitat del projecte en principi únicament es treballarà sobre una de les tres hectàrees disponibles.  

Cal recordar que en aquesta regió, tot i ser una de les que presenta un major potencial agrícola del Senegal, un 42% de la població es troba en situació d'inseguretat alimentària mentre que un altre 40% n'està al límit. Això implica que en cas de crisi, com ja va passar al 2008 amb una pujada sobtada dels preus internacionals dels aliments, pot veure's abocada a haver de renunciar a altres necessitats bàsiques com l'escolarització dels infants o l'atenció mèdica per comprar aliments o, pitjor encara, la impossibilitat d'accés físic o econòmic als aliments bàsics per cobrir les seves necessitats d'una dieta sana i equilibrada.

Les dones de la zona ja coneixen aquesta situació problemàtica que moltes d'elles han patit al llarg de les seves vides i per això s'han organitzat, i amb el suport i l'assessorament de l'associació Daadeh Fouladou (La Veu de Fouladou), amb seu a Kolda i a Torelló, han decidit cercar el finançament per posar en marxa una horta comunitària d'una hectàrea en una primera fase amb un doble objectiu:

- Millorar i diversificar la seva alimentació i la de les seves famílies amb els productes cultivats a l'horta.
- Generar una font d'ingressos a través de la comercialització dels excedents en el mercat de Kolda.

La necessitat de generar espais de desenvolupament agrícola i conservació mediambiental es veu reforçada per la depredació de la terra que exerceixen empreses sense escrúpols recolzades en la corrupció i l'aprofitament de la pobresa de la població.

Al igual que el de Tankanto Escalé, aquest projecte estarà vinculat a una xarxa de projectes de desenvolupament agrícola al Senegal que compta amb el suport de diferents ajuntaments catalans i altres actors de la cooperació catalana, com l'ACCD i la DIBA, millorant la coherència i l'alineació de les intervencions (projectes 3199 i 3433).