SEN - Sensibilitzacio

SUEÑOS DE LOS CHEROS GUANACOS: VINCLES ENTRE CATALUNYA I EL SALVADOR

Número:
3450
Estado:
Tancat
Beneficiario:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
País:
CATALUNYA
Continente:
EUROPA
Área geográfica:
EUROPA
Importe del proyecto:
17.760,00
Aportación del Fons:
10.420,00
Entidad ejecutora:
RUIDO PHOTO
Año de aprobación:
2020
SINOPSIS:

Aquest és un projecte d'Educació per la Justícia Global que se centra en les dimensions de sensibilització i educació. El projecte es realitza a partir de la producció d'un material audiovisual sobre el testimoni de quatre salvadorencs residents a Catalunya amb relació al procés migratori i la societat d'acollida i també a partir de l'arxiu fotogràfic i periodístic que RUIDO Photo ha recollit en més de 10 anys de treball a El Salvador.

El projecte neix de la identificació realitzada pels membres de l'Asociación Salvadoreña en Cataluña (ASCA): per una banda, d'un desconeixement per part de la ciutadania de Catalunya sobre la realitat social i la vida quotidiana a El Salvador;  i, per altra banda, d'un desconeixement per part de la població salvadorenca de la situació real en què es troben els emigrants salvadorencs en una societat d'acollida com la catalana. Així, aquest projecte dona veu a testimonis de la diàspora salvadorenca a Catalunya per tal de donar a conèixer la seva experiència migratòria i en la societat de residència. D'aquesta manera s'acosta la comunitat salvadorenca a la resta de la població catalana, alhora que es contribueix a sensibilitzar la població d'El Salvador sobre la realitat de l'emigració. 

El projecte tracta la qüestió dels processos migratoris tot abordant tant les causes i les motivacions que l'impulsen com els reptes que enfronten les persones migrades a les societats d'acollida a partir de l'experiència de la comunitat salvadorenca a Catalunya. Així, a partir de les veus i els testimonis de persones immigrants salvadorenques es dona una visió de la qüestió migratòria i de la inclusió de les persones immigrants a la societat d'acollida des d'una perspectiva de justícia global.

El material audiovisual es genera a partir de fotografies, entrevistes de vídeo i àudios amb quatre persones -dues dones i dos homes- de la diàspora salvadorenca a Catalunya. Els materials mostren les seves experiències en relació al procés de migració i de la societat d'acollida relacionats amb aspectes culturals i identitaris, facilitats i/o dificultats per a la inclusió a la societat d'acollida, qüestions administratives i burocràtiques i les motivacions per decidir emigrar. Aquest material es complementa amb les fotografies de l'arxiu de RUIDO Photo sobre la situació actual d'El Salvador tot abordant temes d'identitat cultural però també aquells que tenen relació amb les motivacions migratòries com la violència o la desigualtat.

Aquest material audiovisual es produirà a partir de fotografies, entrevistes de vídeo i àudios que es distribuiran en una campanya de sensibilització que inclou:

- Exposicions al Prat de Llobregat, a Barcelona i a un tercer municipi
- Publicació dels continguts a l'espai web de l'entitat ASCA
- Campanya de difusió a mitjans i xarxes socials a Catalunya i a El Salvador
- Realització de nou tallers educatius a instituts de secundària dels municipis on actua el projecte