SAN - Sanitat

ULLS DEL SÀHARA 2018: MILLORA DE L´ACCESSIBILITAT I DISPONIBILITAT EN SALUT OCULAR DE LA POBLACIÓ REFUGIADA SAHRAUÍ

Número:
3221
Estado:
En curs
Beneficiario:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilit.
País:
POBLE SAHRAUÍ
Área geográfica:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Importe del proyecto:
179.636,00 Euros
Aportación del Fons:
15.657,78 Euros [Ampliable]
Entidad ejecutora:
FUNDACIÓ PRIVADA ULLS DEL MÓN
SINOPSIS:

El projecte Ulls del Sàhara 2018 té com a objectiu la millora de l'accessibilitat i la disponibilitat de l'atenció ocular de la població refugiada sahrauí, per tal d'evitar que perdin la visió per causes prevenibles i curables, i el reforç de l'atenció de patologies cròniques més prevalents en els camps de refugiats sahrauís com el glaucoma. Això es vol aconseguir a partir de tres resultats:- Disponibilitat d'atenció oftalmològica i òptica- Millorades les capacitats dels recursos humans- Facilitat l'accés a la informació en salut ocular entre la població sahrauí, principalment entre els col·lectius més vulnerables Es pretén optimitzar les capacitats de cinc optometristes del Departament d'Oftalmologia, amb especial atenció a les relacionades amb els defectes refractius no corregits en menors. Aquests defectes representen la causa principal de les discapacitats visuals, i poden ocasionar pèrdua d'oportunitats d'educació i treball, un descens de la productivitat i una baixa qualitat de vida. D'altra banda i amb la recent incorporació al sistema sanitari d'un oftalmòleg sahrauí, l'abril de 2018, Ulls del Món reforçarà les seves capacitats, a través d'un acompanyament formatiu a l'àmbit quirúrgic. Per això, desplaçarà un equip de dues persones que contribueixin a reforçar els seus coneixements quirúrgics per poder tractar quirúrgicament els/les pacients que necessiten una intervenció preferent. Cal assenyalar que l'oftalmòleg, en haver finalitzat recentment la formació, té encara un important dèficit quirúrgic, per la qual cosa sí que pot fer tasques de consulta però no pot fer intervencions quirúrgiques sense un acompanyament previ. La línia de sensibilització i prevenció serà duta a terme per l'equip del Departament d'Oftalmologia, que facilitarà la informació sobre les malalties oculars (símptomes, tractaments) i el dret d'accedir a l'atenció ocular. Aquestes activitats se centraran, molt especialment, en l'enfortiment del paper de les dones (població més vulnerable), com a transmissores de missatges sobre salut ocular i titulars de drets a l'accés de serveis bàsics. Es treballarà amb organitzacions presents als campaments com Nova, Swiss Relief i UJSARIO.