SAN - Sanitat

ENERGIA, MEDI AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SÒCIO-SANITARI A MOÇAMBIC

Número:
86
Estado:
Tancat
Beneficiario:
PGE - Població general
País:
Moçambic
Área geográfica:
ÀFRICA
Importe del proyecto:
180.681,83 Euros
Aportación del Fons:
31.853,64 Euros
Entidad ejecutora:
CONCERTACION/S
SINOPSIS:

L'objectiu general del programa és assegurar el subministrament d'energia elèctrica de l'hospital, per això s'ha buscat la solució tecnològica més apropiada a l'hospital i a les condicions econòmiques, socials i mediambientals de la Província de Niassa i al mateix temps formar els tècnics de manteniment dels sitema energètic de l'hospital.