Aquest web té per objecte facilitar el coneixement i l'accés a la informació sobre les activitats i iniciatives del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El seu contingut és propietat del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per la qual cosa la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació que s´hi recull, haurà de ser autoritzada per escrit pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

La Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l'accés i continguts d'aquest web en qualsevol moment, sense assumir cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, la Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es reserva la facultat d'efectuar modificacions a la seva configuració o presentació, en el ben entès que pot fer ús d'aquesta facultat en qualsevol moment i sense avís previ.

Tant l'accés al web de la Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com l'ús de qualsevol informació que contingui és d'exclusiva responsabilitat de la persona usuària, de manera que la Fons Català de Cooperació al Desenvolupament no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l'accés o ús de la informació.

La Fons Català de Cooperació al Desenvolupament no garanteix que la informació, textos, gràfics, enllaços, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets. Per tant, en cap cas els textos legislatius que apareixen en aquest web tenen fe pública. Així mateix, declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar dels continguts i serveis comercials o d'altra mena de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directament o indirecta, a través del seu web.

La Fons Català de Cooperació al Desenvolupament exclou i declina qualsevol responsabilitat que es pogués derivar de la transmissió d'informació entre usuaris a través de la xarxa Internet, i no contrau cap responsabilitat per causa de problemes tècnics.

© Fons Català de Cooperació al Desenvolupament