EDU - Educació i Formació

CENTRE D´ORIENTACIÓ PROFESSIONAL PER A JOVES A MADAGASCAR 2022-2023

Number:
3810
Status:
En curs
Beneficiary:
JOV -Joves
Country:
MADAGASCAR
Continent:
ÀFRICA
Geographical area:
ÀFRICA
Cost of the project:
57.820,00
Fons contribution:
14.455,00
Executing agency:
FUNDACIÓ YAMUNA PEL DESENVOLUPAMENT DE POBLACIONS MARGINALS
Year of approval:
2022
SYNOPSIS:

El projecte és la segona fase del P3513, l'objectiu principal del qual és orientar els joves en l'àmbit professional per després ajudar-los fent de pont entre els estudis i el món laboral. 
 
El projecte té molt bona rebuda i cada cop més demanda. Per a aquest període es disposa de 35 places, 10 més que el període anterior. Cada beneficiari requereix un acompanyament personalitzat per poder ajudar-los a trobar la sortida més adient, ja sigui iniciant estudis superiors, fent practiques en empreses del sector triat o mitjançant un microcrèdit per posar en funcionament el propi negoci. S'ha detectat una dificultat molt estesa entre els joves de la zona d'intervenció per fer estudis superiors i posteriorment fer el salt al món laboral.
 
Es dona prioritat a les noies perquè ja de per si són excloses dels estudis superiors per les seves famílies, que les obliguen a casar-se o a quedar-se a casa per fer tasques de la llar.
 
El projecte compta amb un responsable (orientador juvenil) que s'encarrega de vetllar que els joves disposin de: 
 
- Orientació, seguiment i suport en el seu projecte professional.
- Recerca d'empreses per fer pràctiques laborals.
- Recerca de centres d'estudis superiors
- Organització de visites a les empreses i xerrades/conferències sobre els diferents oficis.
- Organització de visites a centres d'estudis superiors o fires d'orientació acadèmica.
- Atorgament de microcrèdit per impulsar negocis propis i seguiment de la proposta.
 
En paral·lel als estudis formals, als de formació professional o a les pràctiques en empreses, s'imparteixen dues formacions i una sensibilització que es consideren directament relacionades amb la vida laboral: francès per reforçar l'ús d'aquesta llengua a nivell oral, ja que és imprescindible per donar un valor afegit als joves i informàtica, per familiaritzar els joves en l'ús de les noves tecnologies. La sensibilització és en salut sexual, ja que la prevenció de les malalties de transmissió sexual i especialment el control de la natalitat, tenen un impacte directe en la vida laboral de les joves.
 
L'espai destinat a aquest projecte, és un espai multidisciplinari que acull:
 
- Grups de joves
- Reunions de pares
- Entrevistes individuals amb els beneficiaris o amb les famílies
- Formacions i sensibilitzacions complementàries
 
L'espai està ubicat dins del recinte del Centre Educatiu Mandrosoa (CEM) on es formen 350 alumnes. Els estudiants del CEM, ja s'han familiaritzat amb la figura de l'orientador juvenil i amb l'ús del servei. Aquest espai forma part de les diverses infraestructures que l'ONG YAMUNA cedeix mitjançant un conveni que es renova anualment amb l'ONG TSINJO.