EDU - Educació i Formació

FOMENT DE LA INCLUSIVITAT A LES ESCOLES DE KOLDA

Number:
3725
Status:
En curs
Beneficiary:
DIS - Discapacitats
Country:
SENEGAL
Continent:
ÀFRICA
Geographical area:
ÀFRICA
Cost of the project:
6.000,00
Fons contribution:
2.969,00
Executing agency:
ASSOCIACIÓ AL KARIA
Year of approval:
2022
SYNOPSIS:

El projecte es basa en un complement a la tasca educativa que fa l'entitat des de 2015 a la regió de Bonkonto. Amb el temps, s'ha detectat que hi havia un grup de persones en edat escolar que no van a l'escola perquè des de la comunitat es considera que no aprofitarien els recursos educatius ateses les seves diversitats funcionals. En una fase d'identificació de l'esmentada situació, es va introduir aquest alumnat a diferents activitats, i el professorat nadiu va comprovar que es podia treballar amb qualsevol tipus d'alumnat. El professorat ha evitat treballar amb alumnes amb diversitat funcional psíquica per manca de formació i d'informació. 
 
El projecte pretén, en aquesta segona fase, continuar la tasca cap a una educació més inclusiva on s'entengui que cal educar en la diversitat i adoptar una visió inclusiva de l'educació. 
 
En un primer projecte (P3609) el curs passat es van formar dues dones perquè assumeixin tasques d'orientació, assessorament i col·laboració a dues escoles, a més de ser les agents locals d'AL KARIA per dur a terme les seves tasques. Enguany es preveu continuar la formació, tot ampliant-la a dues dones més. Alhora, es pretén fer un seminari entre les sis escoles de la Comuna de Kolda, on participaran directors i professorat (mínim una dona per escola). Després del seminari, el professorat farà la comunicació d'allò treballat a la resta dels claustres respectius. 
 
També pretenem continuar les revisions òptiques i totes aquelles actuacions en infraestructura o en l'alumnat que es puguin (amb la subvenció obtinguda o amb fons d'accions dutes a terme a la població o amb activitats a centres educatius, com les APS).
 
Al Nord, el projecte pretén aconseguir material a Catalunya per elaborar-lo i per fer-lo arribar al Senegal, ja que allí no tenen totes les possibilitats econòmiques ni tècniques per produir-lo. Per aconseguir-ho, es faran accions a Vilafranca del Penedès. Alhora, es compta amb el suport metodològic i pedagògic de la Fundació l'Espiga, fundació de la localitat que treballa per a la inclusió social de les persones amb diversitat funcional.