EDU - Educació i Formació

PREVENCIÓ DE LA RADICALITZACIÓ VIOLENTA DE JOVES A TRAVÉS DE BONES PRÀCTIQUES D´INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA, FASE IV: EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Number:
3723
Status:
En curs
Beneficiary:
JOV -Joves
Country:
MARROC
Continent:
ÀFRICA
Geographical area:
ÀREA MEDITERRÀNIA
Cost of the project:
108.177,74
Fons contribution:
14.868,00
Executing agency:
MANS UNIDES - SANT FELIU DE LLOBREGAT
Year of approval:
2022
SYNOPSIS:

El projecte constitueix la quarta fase d'un procés de prevenció de la radicalització violenta de joves a barris vulnerables de la ciutat de Tetuan. Aquesta fase consta de dos anys i se sol·licita suport per al primer any d'execució. A les fases anteriors s'ha dissenyat i implementat a sis centres públics d'ensenyament secundari dels barris de Coelma i Taboula-Nakata, un model de prevenció de la radicalització mitjançant intervencions socioeducatives, amb la implicació del conjunt de la comunitat socioeducativa (AREF, professorat, AMPA, alumnat, organitzacions de la societat civil).
 
Aquesta quarta fase estén el model al barri de Jbel Dersa-Boujarah, de característiques similars quant a antecedents de radicalisme i vulnerabilitat social, amb la participació de la comunitat socioeducativa de Coelma i Taboula-Nakata de manera activa i protagònica en aquesta transferència de coneixements, metodologies i bones pràctiques als seus parells del nou barri.
 
Alhora, el projecte consolida el model públic d'intervenció per enfortir les estructures de participació socioeducativa i comunitària, que permetran consolidar el procés d'apoderament de l'alumnat, que durà a terme de manera autònoma l'agenda d'incidència política i social sobre les escoles i les comunitats, tot exercint els seus drets ciutadans i promovent la transformació social.
 
Paral·lelament, s'està executant un altre projecte emmarcat en aquesta quarta fase, que se centra en l'enfortiment del sistema públic de formació professional, per promoure l'ocupabilitat i la inserció sociolaboral, especialment dels joves en risc d'exclusió social que han abandonat els estudis. Tots dos projectes intervenen als mateixos barris amb població jove que comparteix espais comunitaris.