DRH - DDHH, dels pobles i democràcia

PROJECTE COMET (COMplementary patways nETwork)

Number:
3695
Status:
En curs
Beneficiary:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Country:
CATALUNYA
Continent:
EUROPA
Geographical area:
EUROPA
Cost of the project:
151.199,56
Fons contribution:
151.199,56
Executing agency:
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Year of approval:
2022
SYNOPSIS:

El projecte és un model per a Europa, ja que desenvolupa una xarxa de diverses vies jurídiques a tot el continent per a les persones que necessiten protecció i que estan  atrapades al llarg de la Ruta del Mediterrani Central (Paquet de Treball 2). 

L'acció donarà lloc a:

- L'augment de l'admissió per a les persones que necessiten protecció internacional a través de noves i ja existents vies legals gràcies a una xarxa de 14 actors europeus, que impliquen set estats membres (cinc que acolliran) i sis de vies complementàries (tres de noves i tres que ja existeixen). 

- Un procés d'encaix optimitzat que maximitzi les connexions dels beneficiaris (familiars o d'una altra manera) i la seva potencial integració mitjançant una avaluació, considerant no només les necessitats de protecció, sinó també les geogràfiques, les familiars i altres vincles, les habilitats i el potencial d'integració.  Es procedirà a la creació addicional de places d'admissió legal per a persones amb necessitat de protecció internacional a través de la Ruta Central del Mediterrani (mínims: 85 a Itàlia, 10 a Catalunya, 10 a França, 10 a Alemanya, cinc als Països Baixos). 

- Desenvolupament i posada a punt d'eines i procediments comuns i replicables per a cada etapa de la via; Un mínim de 130 persones necessitades de protecció internacional estaran en condicions d'afrontar els reptes de la integració. Això servirà per fomentar el diàleg continu entre els grups d'interès del projecte i construir capacitat per als beneficiaris.

- Una xarxa efectiva de parts interessades rellevants que promouen i patrocinen vies jurídiques; Un mínim de 10 comunitats d'acollida en cinc estats membres diferents donen suport a la creació o la millora d'un entorn apte per a la Integració. Això servirà per superar els reptes de la integració, fomentar el diàleg continu entre els grups d'interès del projecte i construir capacitat dins de les comunitats d'acollida.

- Millora de l'intercanvi i difusió de l'experiència dels diversos models de vies complementaries, el coneixement entre els diferents actors europeus i el seu potencial de coordinació.