EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ATENCIÓ SOCIOJURÍDICA A PERSONES EN DESPLAÇAMENT FORÇAT I INCIDÈNCIA A LA FRONTERA SUD: CEUTA

Number:
3621
Status:
En curs
Beneficiary:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Country:
ESTAT ESPANYOL
Continent:
EUROPA
Geographical area:
EUROPA
Cost of the project:
65.754,00
Fons contribution:
42.314,00
Executing agency:
NO NAME KITCHEN
Year of approval:
2021
SYNOPSIS:

No Name Kitchen (NNK) és un moviment de base, format per associacions registrades a Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina i l'Estat espanyol, amb equips d'activistes en zones frontereres dels Balcans i la Mediterrània, que combina accions humanitàries i polítiques per donar suport a les persones que pateixen les conseqüències de processos migratoris sense rutes legals ni segures.

El projecte està dissenyat per intervenir de forma integral sobre les tres principals causes de la problemàtica detectada a Ceuta: falta d'accés a l'exercici de drets civils, vulnerabilitat de les persones estrangeres davant d'una instrumentalització política i mediàtica xenòfoba de la pressió migratòria i absència de recursos socioeconòmics i sanitaris. 

Amb l'execució del projecte s'espera aconseguir els següents resultats:

R.1 Prestat suport social i jurídic a persones en risc d'exclusió social i sol·licitants d'asil, tot promovent l'exercici de el dret de protecció internacional, tutela individualitzada, registre civil i accés a serveis socials. NNK proposa un treball d'acompanyament individualitzat, a través de tres etapes connectades entre si:

- Identificació de casos de possibles sol·licitants d'asil i protecció internacional. 
- Informació sobre el sistema d'asil i les raons per les quals una persona pot accedir-hi.
- Acompanyament i defensa dels casos davant l'administració i derivació a organismes públics i civils que puguin donar suport a les persones sol·licitants d'asil durant el seu procés, com per exemple, el Defensor del Poble.

R.2 Implementada una campanya de documentació i denúncia d'abusos, il·legalitats i negacions de drets a través d'accions directes d'incidència social i política, a l'àmbit local, nacional i de la UE, per tal de fer visible la problemàtica descrita, influir en les estratègies de gestió, integració i cohesió social, i alhora, generar capacitats per documentar i acompanyar casos de litigi estratègic.

R.3 Garantit l'accés a serveis bàsics vitals a través d'intervencions sanitàries de primers auxilis, la cobertura de tractaments mèdics especialitzats i eventuals distribucions de menjar i aigua per garantir mínims essencials a persones en situació de carrer.