EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ATENCIÓ SOCIOJURÍDICA A PERSONES EN DESPLAÇAMENT FORÇAT I INCIDÈNCIA A LA FRONTERA SUD: MELILLA

Number:
3618
Status:
En curs
Beneficiary:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Country:
ESTAT ESPANYOL
Continent:
EUROPA
Geographical area:
EUROPA
Cost of the project:
100.955,00
Fons contribution:
36.530,00
Executing agency:
ASSOCIACIÓ SOLIDARY WHEELS NO BORDERS FOR HUMAN RIGHTS
Year of approval:
2021
SYNOPSIS:

Solidary Wheels és una associació catalana sense ànim de lucre, de base democràtica, no jeràrquica i dirigida per dones, fundada per un grup de voluntàries independents, el propòsit de la qual és millorar la inclusió social de les persones en trànsit a través de l'exercici dels seus drets i la incidència política i social.

L'objectiu general del projecte és contribuir a garantir rutes segures i legals a les persones que tracten d'arribar a la península, a través de l'acompanyament legal per facilitar aquestes rutes en la base de la legislació existent: suport jurídic i acompanyament administratiu, documentació i incidència i la intervenció social especialment amb persones en trànsit en situació de carrer.

La problemàtica principal del col·lectiu de persones en situació irregular a Melilla, és l'exclusió social més absoluta i la vulneració sistemàtica i impune dels seus drets. La situació actual, normalitzada i acceptada a Melilla durant dècades, afecta directament la situació de les persones en trànsit, que es veuen immerses en un estat de no dret i es troben constantment amb obstacles per fer passes per resoldre la situació d'irregularitat administrativa en què es troben.

Un dels col·lectius més afectats per aquesta situació de vulneració de drets són els joves que migren sols. Aquests, mentre estan tutelats, es veuen immersos en un laberint de traves burocràtiques del qual pocs aconsegueixen trobar la sortida i regularitzar la seva situació documental. Molts queden en una situació de completa desprotecció i vulnerabilitat, amb limitades opcions per continuar el seu procés migratori de forma segura i estable.

Pel que fa als joves extutelats per les respectives administracions, viuen en una situació de desprotecció i desemparament en complir la majoria d'edat, que els aboca a pràctiques arriscades per aconseguir sortir d'aquesta ciutat presó. Dins d'aquest grup cal destacar la presència de sol·licitants d'asil. 

També es treballa amb noies tutelades i extutelades, a més d'algunes sol·licitants d'asil i dones residents a Melilla amb una situació administrativa irregular. Es tracta d'un dels col·lectius més invisibilitzats i vulnerabilitats, cosa que les converteix en potencials víctimes de les xarxes de tràfic, matrimonis indirectament forçats o treballs domèstics precaris.

El projecte es basa en la intervenció social i l'acompanyament de les persones en moviment; en primer lloc, el suport sociojurídic a aquestes persones, especialment  menors no acompanyats, treballant en el marc del sistema jurídic per assegurar que els drets de les persones puguin ser reclamats i respectats i, d'aquesta manera, garantir rutes segures perquè arribin a l'Europa continental. En segon lloc, sobre la base d'aquesta tasca, vigilar, documentar i denunciar les violacions jurídiques i dels drets humans que es produeixen constantment a Melilla i a la frontera, a fi d'aportar visibilitat, sensibilitzar sobre la situació i donar suport a possibles casos de litigi jurídic i estratègic.