EME - Ajuda d´emergència-ajut humanitari

ATENCIÓ SOCIOJURÍDICA A PERSONES EN DESPLAÇAMENT FORÇAT I INCIDÈNCIA A LA FRONTERA SUD: ILLES CANÀRIES

Number:
3607
Status:
En curs
Beneficiary:
REF - Refugiats, desplaçats, desmobilitzats
Country:
ESTAT ESPANYOL
Continent:
EUROPA
Geographical area:
EUROPA
Cost of the project:
66.576,00
Fons contribution:
38.666,00
Executing agency:
ASOCIACIÓN CULTURAL Y MEDIAMBIENTAL ATLAS DE INAGUA
Year of approval:
2021
SYNOPSIS:

Aquest projecte es presenta en el marc de la Campanya Món Local Refugi i les actuacions de suport sociojurídic a la Frontera Sud.

El projecte contempla actuar per garantir el compliment dels drets de les persones en moviment arribades a les Illes Canàries, tot vetllant per la dignitat humana, a través de consolidar un espai d'acompanyament sociojurídic a les persones en moviment a Canàries i fer incidència política advocant per al canvi de les polítiques migratòries actuals.

Des dels darrers mesos de l'any 2020 Canàries s'ha convertit en un nou escenari de la política de contenció migratòria en illes, model ja utilitzat a les illes gregues i que està institucionalitzant el Nou Pacte Europeu sobre Migració i Asil. Aquest model, basat en retenir les persones migrants en territoris insulars com a mecanisme dissuasiu i promoure la deportació com a principal estratègia de gestió migratòria, està provocant en totes les seves aplicacions una continua vulneració de drets de les principals víctimes que son les persones en moviment.
 
El dràstic augment de les arribades durant els darrers mesos de 2020 unit a una manca de previsió i preparació del sistema d'acollida en Canàries, ha provocat una vulneració reiterada de la legalitat: detencions i privació de llibertat sense empara jurídica, falta d'assistència legal a persones en moviment i, una manca d'identificació i atenció a col·lectius en situació d'extrema vulnerabilitat que mereixen especial protecció i cura: infants que viatgen sols, potencials víctimes de tracta o possibles sol·licitants de protecció internacional, entre altres. Un fet preocupant és que s'ha normalitzat un tracte inhumà que ha provocat un augment del discurs de l'odi i d'actituds racistes i xenòfobes.
 
Tots els informes de vulneració de Drets que es van publicar arrel de l'arribada massiva (però previsible) de persones durant els últims 6 mesos de l'any 2020, denuncien la manca d'accés a l'assessorament i representació jurídica de les persones en moviment, així com una gran desatenció a les persones arribades a les illes. La manca d'acompanyament jurídic suposa, no solament la vulneració dels drets que assisteixen a les persones migrades, sinó que suposen una nul·la identificació i protecció de persones amb perfils d'especial vulnerabilitat. Així mateix tenint en compte la possible cronificació de la situació, i la situació d'extrema vulnerabilitat de la societat d'acollida de les illes, és necessari enfortir la societat civil per donar respostes allà on l'administració falli i sensibilitzar la societat d'acollida, per minimitzar el discurs de l'odi i els brots racistes.
 
La població subjecte de drets son totes aquelles persones que tant, si estan en situació de carrer, com en els campaments o en centres de menors, requereixen d'un acompanyament jurídic per poder exercir els seus drets. L'objectiu del projecte és consolidar la Fundació Atles com un espai de suport a les persones en mobilitat humana així com a les persones voluntàries de la societat civil que els acompanyen així com fer incidència política a partir dels casos detectats i acompanyats. 

Partint de la base que el què ha passat a Illes Canàries respon a la política Europea/Espanyola de gestionar la Frontera Sud espanyola, es pretén la coordinació no solament amb les diferents illes de l'arxipèlag canari, sinó també amb els projectes de suport socio-jurídic existents a Ceuta (No Name Kitchen) i Melilla (Solidary Wheels), en clau de Frontera Sud.